Νέα έρευνα υποδεικνύει ότι η οστεοπόρωση ενδεχομένως μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο απώλειας της ακοής και τα φάρμακα για την αντιμετώπιση της πάθησης δεν μειώνουν τον κίνδυνο.

Η Dr. Sharon Curhan, δήλωσε οτι η νέα έρευνα υποδεικνύει ότι η οστεοπόρωση και η χαμηλή οστική πυκνότητα μπορεί ενδεχομένως να συμβάλλουν σημαντικά στην απώλεια ακοής που συνδέεται με τη γήρανση.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 144.000 γυναικών που παρακολουθήθηκαν για 34 χρόνια. Οι γυναίκες ανέφεραν σχετικά με την απώλεια ακοής σε ερωτηματολόγια κάθε 2 χρόνια. Περιλήφθηκαν και στοιχεία για την ευαισθησία ακοής.

Ανακάλυψαν ότι ο κίνδυνος μελλοντικής μέτριας ή χειρότερης απώλειας ακοής ήταν έως 40% υψηλότερος σε όσους είχαν οστεοπόρωση ή χαμηλή οστική πυκνότητα. Η λήψη διφοσφωνικών δεν μείωνε τον κίνδυνο.

Φάνηκε σχέση αλλά δεν αποδείχτηκε αιτιατή.

Αν και ιστορικό κατάγματος στη σπονδυλική συνδεόταν με έως 40% υψηλότερο κίνδυνο απώλειας ακοής, αυτό δεν ίσχυε για τα κατάγματα ισχίου.

Αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν να δώσουν νέα στοιχεία στις αλλαγές στο οστό που περιβάλλει το αυτί -που μπορεί ενδεχομένως να συμβάλλουν στην απώλεια ακοής.

Γιατί η οστεοπόρωση και η χαμηλή οστική πυκνότητα μπορεί ενδεχομένως να συμβάλλουν στην απώλεια ακοής λόγω γήρανσης δεν είναι σαφές.

Tα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Journal of the American Geriatric Society.