Ερευνητές ανακάλυψαν σχέση μεταξύ των συμπτωμάτων κατάθλιψης των δασκάλων και ικανοτήτων στα μαθηματικά σε μαθητές του προγράμματος Head Start στις ΗΠΑ.

Tα συμπτώματα κατάθλιψης των δασκάλων συνδέονταν σημαντικά με τις επιδόσεις των παιδιών στα μαθηματικά στα προγράμματα Head Start. Η σχέση ήταν μέσω της ποιότητας των σχέσεων των δασκάλων με τις οικογένειες που με τη σειρά τους επηρέαζαν τα κίνητρα των παιδιών, την αφοσίωση και την επιμονή στη μάθηση.

Ο Shinyoung Jeon, του University of Oklahoma-Tulsa Early Childhood Education Institute δήλωσε ότι τα ευρήματα δείχνουν ότι η μείωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης των δασκάλων στο Πρόγραμμα θα μπορούσε να στηρίξει θετικές σχέσεις μεταξύ αυτών και των οικογενειών και να οδηγήσει σε κέρδη στην προσέγγιση των μαθητών στη μάθηση και στις ικανότητες στα μαθηματικά.

Χρειάζονται νέες έρευνες, ενώ παρεμβάσεις που συνδυάζουν τη στήριξη της ψυχικής ευεξίας του δασκάλου και έμφαση στο χτίσιμο υψηλής ποιότητας σχέσης οικογένειας- δασκάλου θα μπορούσαν να βοηθήσουν.

Οι ερευνητές περιέλαβαν δείγμα 1.500 παιδιών από 212 τάξεις σε 113 κέντρα και  59 Προγράμματα.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι δάσκαλοι με υψηλότερα επίπεδα συμπτωμάτων κατάθλιψης ανέφεραν πιο αρνητικές σχέσεις με τις οικογένειες.

Οι ενδείξεις ήταν ότι σχέσεις οικογενείας- δασκάλων συνδέονταν έμμεσα με ικανότητες στα μαθηματικά μέσω της προσέγγισης του παιδιού στη μάθηση, αν και η έρευνα δεν βρήκε αιτιατή σχέση.

Τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Child Development.