Ο ΕΟΠΥΥ αποφάσισε να προχωρήσει σε παράταση των συμβάσεων με τους παρόχους του Οργανισμού - όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 22 του Ν.4683/2020 (Φ.Ε.Κ. 83/τ.Α’/2020) - συμπεριλαμβανομένων των φορέων που λειτουργούν Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ.), έως τις 30/09/2021.

Ολα καλά, αφού οι χρόνοι δεν βγαίνουν...

Το ερώτημα είναι άλλο: η κατάρτιση των νέων συμβάσεων πότε θα ολοκληρωθεί; Μάθαμε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαπραγματευτικός διάλογος για την κατάρτιση της νέας σύμβασης μεταξύ Σ.Υ.Δ. και Οργανισμού, στο πλαίσιο του οποίου έχει ολοκληρωθεί η πρώτη συνάντηση εργασίας, με τα ενδιάμεσα αποτελέσματά της να βρίσκονται στο παρόν σε στάδιο επεξεργασίας.

Αρα, η επόμενη δεύτερη συνάντηση πότε θα γίνει; και θα είναι και η οριστική;