Από την εκδήλωση του πρώτου κρούσματος Covid-19 στη χώρα μας, το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας αλλά και η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΕΚΑΒ τέθηκαν σε πλήρη ετοιμότητα, παρακολουθώντας και αναλύοντας τα ποσοτικά, αλλά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μετεξέλιξης της πανδημίας στη χώρα μας. Το ΕΚΑΒ, ως ο αποκλειστικός επιχειρησιακός βραχίονας του Υπουργείου Υγείας, αντιμετώπισε και συνεχίζει να αντιμετωπίζει με επιτυχία μια πολύ κρίσιμη και για πρώτη φορά μακροχρόνια επιχειρησιακή συνθήκη υψηλών απαιτήσεων συντονισμού και διαχείρισης των δυνάμεών του από τη μία πλευρά και των Υγειονομικών Σχηματισμών από την άλλη, αναφορικά με την ετοιμότητα για τη διακομιδή και, αντίστοιχα, την υποδοχή των ύποπτων και των επιβεβαιωμένων περιστατικών Covid-19.

Δεδομένου ότι καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της πανδημίας οι διασώστες, οι νοσηλευτές και οι γιατροί του ΕΚΑΒ ήταν παράλληλα επιφορτισμένοι και με τα non-Covid περιστατικά, που έχρηζαν επείγουσας παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας, είναι προφανές πως η οργανωτική, αλλά και η διοικητική δομή του Οργανισμού απαιτούσαν άμεσες διορθωτικές κινήσεις και νέες πρακτικές, αλλά και στρατηγικές αντιμετώπισης όλων των περιστατικών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Υπό αυτές τις συνθήκες, υλοποιήσαμε συγκεκριμένα σχέδια ασφαλούς επικοινωνιακής διασύνδεσης των νευραλγικών τμημάτων του ΕΚΑΒ (Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο, Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, Παραρτήματα, Τομείς του ΕΚΑΒ κ.λπ.) με όλους τους υγειονομικούς σχηματισμούς της χώρας, αποσκοπώντας στην άμεση και έγκαιρη αποτύπωση όλων των έκτακτων καταστάσεων που προκύπτουν σε πραγματικό χρόνο επί 24ώρου βάσεως, έτσι ώστε οι δυνάμεις μας να μπορούν να επιχειρούν τάχιστα και αποτελεσματικά.

Παράλληλα, εστιάσαμε στην ολοκλήρωση απορροφήσεων μεγάλου ποσοστού προγραμμάτων ΕΣΠΑ, για μέσα διακομιδών και ιατρο-τεχνολογικό εξοπλισμό, όπου σε συνδυασμό με μεγάλες δωρεές ιδιωτικών, αλλά και δημόσιων φορέων είχαμε στη διάθεσή μας όλα τα σύγχρονα μέσα και εργαλεία. Σε αυτό το πλαίσιο, βέβαια, δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε και τη συνεχή ενίσχυση του ΕΚΑΒ με επικουρικό προσωπικό, στοιχείο που λειτούργησε επίσης καθοριστικά στον ρόλο μας αναφορικά με την προάσπιση, αλλά και την ενίσχυση του αγαθού της παροχής υπηρεσιών δωρεάν δημόσιας υγείας.

Πλέον, τo EKAB, με την αμέριστη συμπαράσταση της κυβέρνησης αλλά και την αρωγή της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, έχει μπει σε τροχιά παροχής υγειονομικών υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών στα πρότυπα αντιστοίχων υπηρεσιών του εξωτερικού. Ο νέος Οργανισμός, που ήδη ολοκληρώνεται, αλλά και η επιτακτική ανάγκη της ψηφιακής σύγκλισης αποτελούν μονόδρομο τόσο σε επιχειρησιακό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Οι συνθήκες επιβάλλουν πλέον τον άμεσο σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου συστήματος επείγουσας ιατρικής φροντίδας (EMS), το οποίο θα περιλαμβάνει την ουσιαστική διασύνδεση των ΤΕΠ των νοσοκομείων με το ΕΚΑΒ. Υπό αυτό το πρίσμα, προχωράμε στην αναβάθμιση του ΙΕΚ ΕΚΑΒ, έτσι ώστε «να δημιουργηθεί η επόμενη γενιά διασωστών, αλλά και στην εν γένει εξέλιξη του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ) ως επιχειρησιακού βραχίονα της Πολιτικής Προστασίας της χώρας μας.

Εν κατακλείδι, το ΕΚΑΒ, ύστερα από 35 χρόνια λειτουργίας, εξελίσσεται και ακολουθεί όλα τα τεκταινόμενα στον χώρο του επείγοντος και της διαχείρισης των υγειονομικών κρίσεων, όπως αυτά καταγράφονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Τελικά, η διαχειριστική αντιμετώπιση της πανδημίας του SARS-CoV-2, αποτέλεσε την πρόκληση για το επόμενο βήμα μας στην αντιμετώπιση του επείγοντος…

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Κορωνοϊός: Διπλάσια κρούσματα σε τρεις εβδομάδες στην Ιταλία
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης παρούσα σε 4 εθελοντικές δράσεις της Διεύθυνσης Αναδασώσεων Κεντρικής Μακεδονίας
Κλειστά λόγω απογραφής τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ στις 29 Δεκεμβρίου