Φαρμακευτικοί Σύλλογοι αλλά και μεμονωμένα φαρμακεία γυρίζουν την πλάτη στη διενέργεια Rapid Test.

Ο λόγος είναι απλός δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί.. και όπως αναφέρθηκε από μεγάλο σύλλογο " Οποιοδήποτε μικρομεσαίο φαρμακείο επιχειρήσει να εφαρμόσει αυτά που αναφέρονται ως οδηγίες κινδυνεύει, είτε να γελοιοποιηθεί, είτε να θέσει σε κίνδυνο τον εαυτό του, τους συνεργάτες του και το περιβάλλον του φαρμακείου."

Το βασικότερο ίσως ερώτημα όλων που διαφωνούν με την παροχή της συγκεκριμένης ιατρικής υπηρεσίας είναι το εξής: φαρμακείο με 1 άτομο (χωρίς υπάλληλο δηλαδή) πως είναι δυνατόν να πραγματοποιεί  δειγματοληψίες ταυτόχρονα με την εξυπηρέτηση άλλων πελατών!!!

Απολύτως λογικό!