Άνθρωποι νεότεροι των 60 ετών με χαμηλή σωματική δραστηριότητα έχουν αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε συσχέτιση με πολύ χρόνο καθιστικής ζωής (τουλάχιστον 8 ώρες την ημέρα), αναφέρει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Stroke.

Ο Raed A. Joundi, του University of Calgary στην Αλμπέρτα του Καναδά επέλεξε 143.180 υγιείς ανθρώπους και ποσοτικοποίησε τη σχέση μεταξύ χρόνου που περνούσαν καθήμενοι και του κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο.

Παρατηρήθηκαν 2,965 εγκεφαλικά επεισόδια κατά τη διάρκεια της έρευνας. Οι ερευνητές εντόπισαν αλληλεπίδραση μεταξύ χρόνου καθιστικής ζωής, ηλικίας και σωματικής δραστηριότητας.

Μόνο άνθρωποι νεότεροι των 60 ετών που ανήκαν στο χαμηλότερο τεταρτημόριο σωματικής δραστηριότητας είχαν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, με τουλάχιστον 8 ώρες καθιστικής ζωής την ημέρα

Με αναλύσεις πολλαπλής ευαισθησίας περιλαμβανομένης προσαρμογής για διαταραχές διάθεσης και όταν έλαβαν υπόψη τον ανταγωνιστικό κίνδυνο θανάτου η σχέση ήταν σημαντική.