Ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων οργάνων μειώθηκε σημαντικά τον τελευταίο χρόνο, ειδικά κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος της πανδημίας. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Lancet Public Health εντοπίζει σημαντικές διαφορές μεταξύ των 22 χωρών που μελετήθηκαν. Η Γερμανία φαίνεται να υποφέρει περισσότερο από τη συνεχιζόμενη μείωση των οργάνων των δοτών, ενώ σε άλλες χώρες έχει σημειωθεί σοβαρή ύφεση παρά τον χαμηλό αριθμό επιμολυσμένων ανθρώπων.

Η μεταμόσχευση οργάνων θέτει υψηλές ιατρικές και οργανωτικές απαιτήσεις στο σύστημα υγείας. Στην περίπτωση μεταθανάτιων δωρεών οργάνων, πρέπει να τηρείται ένα στενό χρονικό περιθώριο μεταξύ συλλογής – αφαίρεσης και μεταμόσχευσης οργάνου, το οποίο είναι δυνατό μόνο με την στενή συνεργασία μεταξύ των κλινικών. Με τις δωρεές από ζωντανούς δότες, η υγεία του δότη αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, η οποία μπορεί να είναι δύσκολη λόγω του υψηλού αριθμού κροουσμάτων COVID-19 σε μια κλινική.

Σε αυτό το πλαίσιο, η μείωση των μεταμοσχεύσεων οργάνων ήταν αναμενόμενη κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Μια ερευνητική  ομάδα με επικεφαλής τον Alexandre Loupy από το Κέντρο Μεταφραστικής Έρευνας του Παρισιού για τη Μεταμόσχευση Οργάνων συνόψισε τις εμπειρίες από  22 χώρες κατά το πρώτο έτος της πανδημίας. Ελήφθησαν υπόψη όλες οι μεταμοσχεύσεις από το 100ο επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 στην αντίστοιχη χώρα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου.

Συνολικά, οι μεταμοσχεύσεις οργάνων μειώθηκαν κατά 15,9% στις 22 χώρες, με τις μεταμοσχεύσεις νεφρών να πρωτοστατούν (- 19,1%), ακολουθούμενες από τις μεταμοσχεύσεις ήπατος (κάτω από 10,6%), και τις μεταμοσχεύσεις πνευμόνων (κάτω από 15,5%)

Οι διαφορές μεταξύ των χωρών ήταν σημαντικές. Στην Ιαπωνία (- 66,7%), την Αργεντινή (- 60,9%) και τη Χιλή (- 54,0%), το πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων κλονίσθηκε σε μεγάλο βαθμό, αν και οι αριθμοί COVID-19 σε αυτές τις χώρες ήταν σχετικά χαμηλοί. Στην Αργεντινή και τη Χιλή, η μείωση ξεκίνησε πριν από το 100ο επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19.

Άλλες χώρες κατάφεραν να διατηρήσουν τον αριθμό των μεταμοσχεύσεων τους σε σχετικά καλά επίπεδα, παρά τον υψηλό αριθμό θανάτων από COVID-19. Στο Βέλγιο, οι μεταμοσχεύσεις μειώθηκαν μόνο κατά 22,5% και στην Ιταλία μόνο κατά 16,2%.

Στις ΗΠΑ, η πανδημία COVID-19 είχε μικρό αντίκτυπο στον αριθμό των μεταμοσχεύσεων (κάτω από 4,1%).  Η Σλοβενία μάλιστα κατόρθωσε να επεκτείνει το πρόγραμμα μεταμοσχεύσεων (+ 8,4%).

Στη Γερμανία, τέλος, ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων μειώθηκε κατά 10,5% (μεταμοσχεύσεις νεφρών (-13,2%) και μεταμοσχεύσεις πνευμόνων (-11,3%).

Πηγές:
Lancet