Η πανδημία COVID-19 αύξησε σημαντικά τα επίπεδα στρες και για πολλές γυναίκες αυτό οδήγησε σε αλλαγές στην έμμηνο ρύση.

Περισσότερες από τις μισές γυναίκες που έλαβαν μέρος σε διαδικτυακή έρευνα, ανέφεραν αλλαγές στον κύκλο τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όπως διαφορές στα συμπτώματα πριν την περίοδο και στο χρόνο μεταξύ των κύκλων καθώς και στη διάρκεια αιμορραγίας.

Η Nicole Woitowich του  Northwestern University δήλωσε ότι είναι γνωστό πως το στρες μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στον κύκλο και αυτές κυμαίνονται από περισσότερες ή λιγότερες ημέρες αιμορραγίας έως πιο ελαφρά ή πιο βαριά αιμορραγία και μπορεί να οδηγήσει και σε παράλειψη ενός κύκλου.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος περισσότερες από 200 γυναίκες στις ΗΠΑ. Απάντησαν ερωτήσεις για τα επίπεδα στρες κατά τα διάρκεια της πανδημίας και για το μηνιαίο κύκλο τους.

Οσο πιο πολύ στρες είχε μια γυναίκα όταν άρχισαν τα lockdown στις ΗΠΑ τόσο πιο έντονες ήταν οι ανωμαλίες στην έμμηνο ρύση, έδειξε η έρευνα.

Γυναίκες που ανέφεραν υψηλά επίπεδα στρες ήταν πιο πιθανό να έχουν πιο βαριά αιμορραγία και περίοδο για περισσότερες ημέρες σε σχέση με γυναίκες που είχαν μέτριο στρες  στην αρχή της πανδημίας.

H έρευνα δημοσιεύτηκε στο Journal of Women's Health.

Πηγές:
Journal of Women's Health.