Ο ΕΟΦ ενημερώνει τους κατασκευαστές, τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και τους διανομείς Υπόθετων/Μικροκλυσμάτων Γλυκερίνης ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 89617/30-09-2021 Απόφαση Πρόεδρου ΕΟΦ, τα Υπόθετα/Μικροκλύσματα Γλυκερίνης χαρακτηρίζονται ως Φαρμακευτικά Προϊόντα σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2001/83, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί η δράση της γλυκερίνης, που αποτελεί το κύριο συστατικό των υπό εξέταση προϊόντων, μέσω φαρμακολογικού μηχανισμού ή μέσω του μεταβολισμού. Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση Προέδρου ΕΟΦ, τα Υπόθετα/Μικροκλύσματα Γλυκερίνης δεν δύνανται να κυκλοφορούν και να διατίθενται στην αγορά ή να τίθενται σε χρήση ως Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.

Πηγές: ΕΟΦ