Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται αύριο η έκθεση της πρωτοβουλίας των IQN Path, ECPC & EFPIA για τη «Βελτίωση της ογκολογικής περίθαλψης μέσω ευρύτερης πρόσβασης σε ποιοτική εξέταση βιοδεικτών», που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου.

Ο στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ήταν να εντοπιστούν τα εμπόδια στην εξέταση βιοδεικτών στις 27 χώρες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και να αναπτυχθούν προτάσεις πολιτικής προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι κατάλληλοι ασθενείς με καρκίνο έχουν πρόσβαση στο ιδανικό πρότυπο εξετάσεων: εξετάσεις βιοδεικτών υψηλής ποιότητας που είναι άμεσα διαθέσιμες σε όλους τους ασθενείς με καρκίνο χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στον αριθμό των γονιδίων που αναλύονται, με γρήγορη ενσωμάτωση νέων εξετάσεων στο πρότυπο περίθαλψης.

Θυμίζουμε ότι εντός του Καλοκαιριού είχαν παρουσιαστεί οι δυνατότητες που προσφέρουν τα νέα εξελιγμένα τεστ βιοδεικτών, καθώς και οι πολλαπλές δυσχέρειες που εξακολουθούν να εμποδίζουν τη διευρυμένη πρόσβαση σε αυτά μέσω της επιστημονική ημερίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου για τους καρκινικούς βιοδείκτες, με τίτλο:

''Βελτιώνοντας την Ογκολογική Περίθαλψη''

με Ευρύτερη Πρόσβαση σε Υψηλής Αξιοπιστίας Τεστ Βιοδεικτών" . Στο πλαίσιο της ημερίδας είχαν παρουσιαστεί και τα αποτελέσματα έρευνας πάνω στους βιοδείκτες. 

Σύμφωνα με την έρευνα:

 • Η Ελλάδα καταγράφει μέτριες, συγκριτικά με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους, επιδόσεις, στους τομείς της πρόσβασης σε φάρμακα
 • Βρίσκεται σε μεσαία θέση πανευρωπαϊκά στην πρόσβαση σε τεστ απλών και πολλαπλών βιοδεικτών
 • Κινείται κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο στους τομείς της ποιότητας των διενεργηθεισών εξετάσεων, της πρόσβασης σε εργαστήρια και της διαθεσιμότητας τεστ.

Μεγάλα προβλήματα για τη χώρα μας εξακολουθούν να αποτελούν:

 • Πολύ μεγάλη καθυστέρηση επικαιροποίησης της έγκρισης νέων βιοδεικτών στην Ελλάδα, με την τελευταία να λαμβάνει χώρα το 2014.
 • Το επίπεδο αποζημίωσης των ασθενών, το οποίο είναι αρκετά χαμηλό σε σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο & η περιορισμένη χρηματοδότηση ανά ασθενή για τεστ βιοδεικτών
 • Μειωμένη συμμετοχή των ελληνικών εργαστηρίων σε προγράμματα αξιολόγησης ποιότητας
 • Έλλειψη και ανεπάρκεια των κατάλληλων πολιτικών και του αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου στην Ελλάδα που έχουν ως αποτέλεσμα:
 • μακρόχρονη και περίπλοκη διαδικασία αποζημιώσεων
 • προβληματική διάθεση νέων φαρμάκων
 • έλλειψη των απαραίτητων εργαστηρίων και υποδομών.

Οι συστάσεις πολιτικής που προτείνονται για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών είναι:

 • Ανάπτυξη διαδικασιών για την παράλληλη έγκριση των φαρμάκων και των ανάλογων τεστ βιοδεικτών
 • Δημιουργία εθνικού αρχείου συλλογής δεδομένων & υιοθέτηση ενός Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης Ποιότητας,
 • Αύξηση χρηματοδότησης αποκλειστικά για τεστ βιοδεικτών και βελτίωση των υποδομών
 • Βελτίωση εκπαίδευσης των επαγγελματιών & η μεγαλύτερη ενεργοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων προς καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση των ασθενών.
 • Καλύτερη διασύνδεση των υγειονομικών μονάδων και υιοθέτηση εναρμονισμένης προσέγγισης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τη διασφάλιση της συνέχειας των εξετάσεων βιοδεικτών.