Απολυμαντικά και χειρουργικός καπνός  είναι μεταξύ των επικίνδυνων χημικών στα οποία γιατροί, νοσηλεύτριες και λοιπό προσωπικό νοσοκομείων εκτίθενται στα χειρουργεία κατά την ηλεκτροχειρουργική και τις επεμβάσεις laser.

Η μακροχρόνια έκθεση σε αυτά τα χημικά στο χειρουργείο μπορεί ενδεχομένως να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης ΧΑΠ, αναφέρει νέα έρευνα με επικεφαλής επιστήμονες του Boston University School of Public Health, που δημοσιεύτηκε στο JAMA Network Open.

Η έρευνα εστίασε σε νοσηλεύτριες και ανακάλυψε ότι ο κίνδυνος ΧΑΠ μεταξύ τους διαφέρει ανάλογα με το είδος εργασίας και τη διάρκεια παραμονής στο χειρουργείο.

Νοσηλεύτριες που εργάζονταν στο χειρουργείο για 15 χρόνια και περισσότερο είχαν 69% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν ΧΑΠ σε σύγκριση με νοσηλεύτριες που δεν είχαν ποτέ εργαστεί σε χειρουργείο.

Μελετήθηκαν 75.011 νοσηλεύτριες σε αμερικανικά νοσοκομεία το 1984.

Σε σύγκριση με νοσηλεύτριες που δεν εργάζονταν στο χειρουργείο, η έρευνα έδειξε ότι νοσηλεύτριες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς είχαν υψηλότερο κίνδυνο ΧΑΠ (31% και 24% αντίστοιχα) και όσες εργάζονταν λιγότερο από 15 χρόνια είχαν υψηλότερο κίνδυνο κατά 22%.

Συγκρίνοντας μόνο νοσηλεύτριες που εργάζονταν στο χειρουργείο, η εργασία για 15 ή περισσότερα χρόνια συνδεόταν με 46% υψηλότερο κίνδυνο ΧΑΠ σε σύγκριση με νοσηλεύτριες εκτός χειρουργείου.

Ο Wubin Xie, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα  με βάση στοιχεία από μεγάλη ομάδα νοσηλευτριών έδειξαν ότι η μακροχρόνια επαγγελματική έκθεση σε αυτά τα χημικά στα χειρουργεία οδηγεί σε σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης ΧΑΠ.

Aν και τα στοιχεία της έρευνας αντικατοπτρίζουν τις εργασιακές συνθήκες στα χειρουργεία κατά τη δεκαετία 1980, τα ευρήματα είναι εφαρμόσιμα και στο σημερινό περιβάλλον. Η χρήση απολυμαντικών έχει αυξηθεί τις περασμένες δεκαετίες και υπάρχουν λίγες ενδείξεις ότι έχει μειωθεί ο κίνδυνος από τον χειρουργικό καπνό.