Η τακτική κατανάλωση ξηρών καρπών ενισχύει την επιβίωση και μειώνει τον κίνδυνο υποτροπής σε ανθρώπους με καρκίνο μαστού, αναφέρει  έρευνα που δημοσιεύτηκε στο International Journal of Cancer.

Ασθενείς που επέζησαν και κατανάλωναν περισσότερο από 14 γρ. την εβδομάδα είχαν ποσοστά πενταετούς επιβίωσης έως 95%-υψηλότερα από ασθενείς που δεν κατανάλωναν. Επιπλέον, το 94% όσων κατανάλωναν τακτικά ξηρούς καρπούς δεν είχε υποτροπή εντός 5 ετών από την ανάρρωση της αρχικής νόσου.

Η ερευνήτρια Dr. Xiao-Ou Shu, δήλωσε ότι η κατανάλωση ξηρών καρπών συνδέεται με βελτιωμένη επιβίωση- ιδιαίτερα στην επιβίωση χωρίς νόσο, σε μακροχρόνια ασθενείς με καρκίνο μαστού.

Οι ερευνητές, του Vanderbilt University, συνέκριναν την πενταετή επιβίωση και ποσοστά επιβίωσης χωρίς νόσο σε περισσότερους από 3.100 ανθρώπους που κατανάλωναν τακτικά περίπου 14 γρ. την εβδομάδα, με ανθρώπους που δεν κατανάλωναν.

Συμμετέχοντες που κατανάλωναν τακτικά ξηρούς καρπούς είχαν πενταετή επιβίωση και ποσοστά επιβίωσης χωρίς νόσο της τάξης του 94%, έδειξαν τα στοιχεία.

Oσοι δεν κατανάλωναν ξηρούς καρπούς είχαν ποσοστό πενταετούς επιβίωσης  89% και ποσοστό επιβίωσης χωρίς νόσο 86%.

Πηγές:
International Journal of Cancer.