Νέα έρευνα ανακάλυψε ότι τα να πηγαίνει κάποιος για ύπνο μεταξύ 10 και 11 το βράδυ μπορεί ενδεχομένως να είναι ιδανική ώρα για να μειώσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων.

Ανακάλυψε ότι όταν κάποιος πάει για ύπνο πριν τις  10 ή τα μεσάνυχτα ή αργότερα θα μπορούσε να αυξάνει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας κατά σχεδόν 25%. Ο αυξημένος κίνδυνος μπορεί ενδεχομένως να οφείλεται στην αλλαγή του κιρκαδιανού ρυθμού.

Oι ερευνητές προειδοποιούν ότι η έρευνα δεν μπορεί να αποδείξει αν η ώρα που πάει για ύπνο κάποιος προκαλεί καρδιοπάθεια αλλά θα μπορούσε, αν επιβεβαιωθεί, να αποτελεί παράγοντα κινδύνου.

Οι ερευνητές συνέλεξαν στοιχεία 88.000 ανθρώπων μέσης ηλικίας 61 ετών.

Πληροφορήθηκαν το πότε πήγαιναν για ύπνο και ξυπνούσαν οι συμμετέχοντες για μια εβδομάδα, με επιταχυνσιόμετρο που φορούσαν οι δεύτεροι. Επίσης, οι συμμετέχοντες συμπλήρωναν ερωτηματολόγια για τον τρόπο ζωής και την υγεία τους.

Σε διάστημα 6 ετών, ποσοστό 3,6% των συμμετεχόντων εμφάνισαν καρδιοπάθεια.

Οι περισσότεροι από όσους την ανέπτυξαν  πήγαιναν για ύπνο τα μεσάνυχτα η αργότερα. Άνθρωποι που ήταν το λιγότερο πιθανό να εμφανίσου καρδιαγγειακή νόσο πήγαιναν για ύπνο μεταξύ 10 και 10:59.

Όσοι πήγαιναν για ύπνο μεταξύ 11 και 11:59  είχαν 12% υψηλότερο κίνδυνο και όσοι κοιμόνταν πριν τις 10 είχαν 24% υψηλότερο.

Αφού έλαβαν υπόψη το φύλο, οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ο κίνδυνος ήταν μεγαλύτερος στις γυναίκες. Στους άντρες, μόνο το να πηγαίνουν για ύπνο πριν τις 10 το βράδυ παραμένει σημαντικός.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι δεν μπορούν να δώσουν συμβουλή στο κοινό με βάση τα αποτελέσματα, καθώς βρέθηκε σχέση μόνο. Χρειάζονται νέες έρευνες.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο European Heart Journal — Digital Health.