Ο έλεγχος του παλμού των ηλικιωμένων θα μπορούσε να βοηθά στον εντοπισμό ανθρώπων που είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν πτώση στη νοητική λειτουργία, αναφέρει νέα έρευνα από τη Σουηδία.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι υψηλός ρυθμός παλμών στη χαλάρωση συνδεόταν με μεγαλύτερο κίνδυνο άνοιας.

Ερευνητική ομάδα παρακολούθησε 2.100 ανθρώπους έως 12 χρόνια. Η ηλικία τους ήταν 60 ετών και άνω.

Κατά μέσον όρο, όσοι είχαν 80 παλμούς το λεπτό εμφάνιζαν 55% υψηλότερο κίνδυνο άνοιας σε σχέση με όσους είχαν παλμούς 60 έως 69.

Η σχέση μεταξύ υψηλότερου παλμού και άνοιας παρέμενε σημαντική ακόμα και όταν ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως καρδιοπάθεια.

Η έρευνα δεν απέδειξε αιτιατή σχέση και δημοσιεύτηκε στο Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.