Το γαστρικό botox είναι μια σχετικά νέα, μη χειρουργική, επαναστατική μέθοδος απώλειας βάρους, που επιτυγχάνει απώλεια 10-20 κιλών μέσα σε 4 έως 6 μήνες και μπορεί να επαναληφθεί!

Ο Δρ. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος, Διευθυντής της Γαστρεντερολογικής Κλινικής & του Ενδοσκοπικού Τμήματος του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ, μας εξηγεί στο video τι είναι το Γαστρικό Botox, σε ποιους απευθύνεται και πώς διενεργείται με ασφάλεια.

Συμβουλεύει ωστόσο, ότι το Γαστρικό Botox πρέπει να αποτελεί μέρος μιας συνολικότερης αλλαγής στις συνήθειες και τον τρόπο ζωής μας, καθώς για να μεγιστοποιηθεί το αποτέλεσμά του, είναι σημαντικό να συνδυαστεί με σωστή διατροφή και άσκηση!

Περισσότερες πληροφορίες:

Γεώργιος Αναγνωστόπουλος ΜD, FEBGH,

Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

Tηλ. επικοινωνίας: 210 6869859, 6937 106139

http://www.advanced-endoscopy.gr 

https://www.facebook.com/dranagnostopoulos/