Τα επίπεδα χοληστερόλης και σακχάρου ενός ανθρώπου στη μέση της δεκαετίας των 30 καθορίζουν τον κίνδυνο κατοπινής εμφάνισης νόσου Alzheimer, αναφέρει νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Alzheimer's and Dementia.

Η χαμηλή χοληστερόλη HDL, στις ηλικίες 35 – 50, αυξάνει τον κίνδυνο ενός ανθρώπου να εμφανίσει μελλοντικά τη νόσο έως 15%, έδειξαν τα στοιχεία.

Παρομοίως, αυξημένα επίπεδα σακχάρου στις ηλικίες των 51 - 60 αυξάνουν τον κίνδυνο για μελλοντική εμφάνιση της νόσου περίπου κατά το ίδιο ποσοστό.

Η Lindsay A. Farrer, του Boston University School of Medicine, δήλωσε ότι τα ευρήματα θα πρέπει να δώσουν στους νέους λόγο για να αρχίσουν να προσέχουν την υγεία τους νωρίτερα στην ενήλικο ζωή.

Αναλύθηκαν στοιχεία 5.000 ενηλίκων από την έρευνα Framingham Heart Study.

Οι συμμετέχοντες εξετάστηκαν σε διαστήματα τετραετιών στο μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής τους.

Κάθε φορά εξετάζονταν για καρδιακή πάθηση και διαβήτη, καθώς και για παραμέτρους υγείας όπως χοληστερόλη, σάκχαρο, αρτηριακή πίεση και σωματικό βάρος.

Aν και παλαιότερες έρευνες έχουν εντοπίσει τις πιθανές σχέσεις μεταξύ διαβήτη τύπου 2 και άνοιας, τα ευρήματα της νέας έρευνας υποδεικνύουν ότι η σχέση μπορεί ενδεχομένως να ξεκινά πολύ νωρίτερα από ότι προηγουμένως εκτιμάτο.

Τα καλά νέα, δήλωσε η ερευνήτρια, είναι ότι το σάκχαρο και η χοληστερόλη είναι τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου για τη νόσο Alzheimer.