Ερευνητές ανακάλυψαν γονίδιο που ρυθμίζει την ευαισθητοποίηση στον πόνο ενισχύοντας σήματα πόνου εντός της σπονδυλικής στήλης. Αυτό βοηθά να κατανοηθεί σημαντικός μηχανισμός πίσω από τον χρόνιο πόνο και να δώσει νέο στόχο για αγωγές.

Ερευνητές του Oxford's Nuffield Department of Clinical Neurosciences αρχικά συνέκριναν γενετικές ποικιλομορφίες σε δείγματα 1.000 συμμετεχόντων από την Κολομβία ψάχνοντας για στοιχεία όπως αν υπάρχουν πιο κοινές γενετικές ποικιλομορφίες σε ανθρώπους που έχουν μ,εγαλύτερη  κεντρική ευαισθητοποίηση.

Παρατήρησαν σημαντικές διαφορές στις ποικιλομορφίες ενός γονιδίου (NCX3).

Στη συνέχεια πραγματοποίησαν πειράματα σε ποντκούς για να κατανοήσουν πώς το NCX3 ρυθμίζει την  Κεντρική ευαισθητοποίηση  και αν μπορεί να γίνει στόχος για θεραπευτικές αγωγές.

Το NCX3 εκφραζόταν στα νεύρα της σπονδυλικής στήλης που επεξεργάζονται και μεταδίδουν σήματα πόνου στον εγκέφαλο.

Το NCX3 χρειαζόταν από αυτά τα νεύρα για να αποβληθεί το επιπλέον ασβέστιο που συσσωρεύεται μετά τη δραστηριότητα.

Όταν απουσίαζε το NCX3 τα νεύρα στη σπονδυλική στήλη εμφάνιζαν περισσότερη δραστηριότητα ως ανταπόκριση σε σήματα τραυαματισμού από την περιφέρεια και αύξανε η Κεντρική ευαισθητοποίηση 

Η αύξηση των επιπέδων NCX3 στη σπονδυλική στήλη θα μπορούσε να μειώσει τον πόνο στα πειραματόζωα.