Νέα έρευνα ανακάλυψε ότι όσο περισσότερο κοιτάζει κάποιος τον εαυτό του καθώς μιλά με κάποιον στο διαδίκτυο τόσο πιο πολύ πέφτει η διάθεσή του κατά τη διάρκεια της συζήτησης, Το αλκοόλ φαίνεται να επιδεινώνει το πρόβλημα.

Η έρευνα στο περιοδικό Clinical Psychological Science, έδειξε σε πιθανώς προβληματικό ρόλο των πλατφορμών των συνομιλιών όσον αφορά την επιδείνωση ψυχολογικών προβλημάτων όπως άγχος και κατάθλιψη

Η Talia Ariss, του University of Illinois Urbana-Champaign χρησιμοποίησε τεχνολογία παρακολούθησης της κίνησης των ματιών για να εξετάσει τη σχέση μεταξύ διάθεσης αλκοόλ και εστίασης της προσοχής κατά τη διάρκεια διαδικτυακής κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Διαπίστωσε ότι συμμετέχοντες που περνούσαν περισσότερο χρόνο κοιτάζοντας τον εαυτό τους κατά τη διάρκεια συνομιλίας αισθάνονταν χειρότερα μετά τη συνάντηση, ακόμα και όταν ελήφθη υπόψη από τους ερευνητές η αρνητική διάθεση πριν τη συνομιλία.

Όσοι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ περνούσαν περισσότερο χρόνο να κοιτούν τον εαυτό τους.

Η Ariss δήλωσε ότι τα ευρήματα προστίθενται σε έρευνες που έδειξαν ότι άνθρωποι που εστιάζουν περισσότερο στον εαυτό τους παρά στην εξωτερική πραγματικότητα- ιδιαίτερα σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις-μπορεί να είναι ευάλωτοι σε διαταραχές διάθεσης.

Δήλωσε ότι όσο πιο επικεντρωμένος στον εαυτό του είναι κάποιος τόσο πιο πιθανό είναι να αναφέρει συναισθήματα σε ευθυγράμμιση με άγχος, ακόμα και κατάθλιψη.

Στην έρευνα, οι συμμετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τη συναισθηματική τους κατάσταση πριν και μετά τη διαδικτυακή συνομιλία.

Ελαβαν οδηγίες να μιλούν για αυτά που τους άρεσαν και δεν τους άρεσαν σχετικά με τη διαμονή στην τοπική κοινότητα και να συζητούν για τις μουσικές τους προτιμήσεις.

Οι συμμετέχοντες μπορούσαν να δουν τον εαυτό τους και τον συνομιλητή τους σε μόνιτορ με διαιρεμένη οθόνη.

Ορισμένοι κατανάλωσαν ποτό με αλκοόλ πριν τη συνομιλία και άλλοι ρόφημα χωρίς αλκοόλ.

Γενικά, οι συμμετέχοντες κοιτούσαν τους συνομιλητές τους στην οθόνη πολύ περισσότερο από το να κοιτούν τον εαυτό τους.

Ωστόσο, υπήρχαν σημαντικές διαφορές στη διάρκεια χρόνου που οι συμμετέχοντες περνούσαν κοιτάζοντας τον εαυτό τους.

Η πρόσθεση αλκοόλ στο πείραμα και η χρήση τεχνολογίας παρακολούθησης κίνησης ματιών, επίσης επέτρεψε στους επιστήμονες να εξετάσουν πώς το ελαφρύ μεθύσι επηρέαζε το πού θα στρέψει κάποιος την προσοχή του.

Το αλκοόλ αντιστοιχούσε σε μεγαλύτερη εστίαση στον εαυτό και δεν είχε τις συνηθισμένες επιδράσεις της ενίσχυσης της διάθεσης.

Πηγές:
Clinical Psychological Science