Παρεμβάσεις με τη βοήθεια σκύλων μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικά χαμηλότερο στρες σε παιδιά με και χωρίς ειδικές ανάγκες, αναφέρει νέα έρευνα.

Η έρευνα χρησιμοποίησε επίπεδα κορτιζόλης στο σάλιο. Δημοσιεύτηκε στο PLOS ONE  και πραγματοποιήθηκε από την Kerstin Meints του University of Lincoln.

Παρατεταμένη έκθεση σε στρες μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη μάθηση, τη συμπεριφορά, την υγεία και ευεξία των παιδιών κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Οι ερευνητές παρακολούθησαν τα επίπεδα κορτιζόλης στο σάλιο 105 παιδιών 8-9 ετών σε 4 σχολεία της Βρετανίας και 44 ίδιας ηλικίας από 7 σχολεία ειδικής αγωγής.

Τα παιδιά χωρίστηκαν τυχαία σε 3 ομάδες. Ομάδα με σκύλο, ομάδα χαλάρωσης ή ομάδα ελέγχου. Στην ομάδα σκύλου, οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούσαν με εκπαιδευμένο σκύλο και εκπαιδευτή για 20 λεπτά. Η ομάδα διαλογισμού είχε συνεδρία 20λεπτης χαλάρωσης. Οι συνεδρίες γίνονταν 2 φορές την εβδομάδα για 4 εβδομάδες.

Οι παρεμβάσεις με σκύλους οδήγησαν σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα κορτιζόλης σε παιδιά που φοιτούσαν σε κανονικά και για ειδικές ανάγκες σχολεία.

Στα κανονικά σχολεία, τα παιδιά στην ομάδα ελέγχου και χαλάρωσης είχαν αύξηση στα επίπεδα κορτιζόλης στο σάλιο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Παιδιά που συμμετείχαν σε κάποια συνεδρία ατομικά ή σε ομάδες, με σκύλους, δεν είχαν στατιστικά σημαντική αύξηση στην κορτιζόλη.

Επίσης τα επίπεδα κορτιζόλης ήταν χαμηλότερα αμέσως μετά την αλληλεπίδραση με τον σκύλο.

Σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες φάνηκε παρόμοιο μοτίβο με μειώσεις της κορτιζόλης.

Πηγές:
PLOS ONE