Για τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό στον χώρο της υγείας, μίλησε στο iatronet.gr ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου τονίζοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις σε αυτό το πεδίο μπορούν να οδηγήσουν σε ένα πιο βιώσιμο δημόσιο σύστημα υγείας και κυρίως σε αναβαθμισμένη παροχή φροντίδας στους πολίτες.

Οπως ο ίδιος αναφέρει, ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα μετασχηματίσει ριζικά το σύστημα υγείας καθιστώντας το πιο αποτελεσματικό ενώ έχει τη δυνατότητα να συμβάλλει και στον εξορθολογισμό της πολιτικής φαρμάκου. Η αποτελεσματικότερη χρήση των διατιθέμενων πόρων, η τοποθέτηση προτεραιοτήτων βάσει δεδομένων και η περιστολή της σπατάλης, όπου αυτή υφίσταται, θα είναι τα σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν για τον Έλληνα ασθενή, υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό και ακολουθώντας τις εξελίξεις, η φαρμακοβιομηχανία κινείται με γνώμονα τις ανάγκες και προσδοκίες των νέων «καταναλωτών υπηρεσιών υγείας», που αναμένουν αναβαθμισμένες εμπειρίες, με βασικά χαρακτηριστικά την εξατομίκευση, την άνεση, την ταχύτητα και την αμεσότητα στην παροχή υπηρεσιών. Σημαντικές αλλαγές που επέρχονται στην υγειονομική περίθαλψη αποτελούν η απομάκρυνση των ασθενών από το νοσοκομείο και η περίθαλψή τους στην ΠΦΥ ή το σπίτι και η έμφαση στην πρόληψη. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, οι προκλήσεις στο δρόμο των νέων τεχνολογιών είναι σημαντικές: ρυθμιστικά εμπόδια, οικονομικοί περιορισμοί, αλλά και δυσκολίες στη χρηστική ψηφιοποίηση των δεδομένων των ασθενών.

Αναφερόμενος στη πρόσφατη συνάντηση των Γενικών Διευθυντών των εταιρειών-μελών του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη με κεντρικό θέμα την ψηφιοποίηση του κλάδου της υγείας και κυρίως του φαρμάκου, τόνισε ότι ο Υπουργός και τα μέλη του ΣΦΕΕ συμφώνησαν για την ανάγκη συνέχισης και εντατικοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού της υγείας, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες. Ταυτόχρονα συζητήθηκαν οι μεταρρυθμίσεις, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως ο ψηφιακός φάκελος ασθενή, η διασύνδεση των βάσεων δεδομένων και η τεχνολογική αναβάθμιση των νοσοκομείων.

Το Ταμείο Ανάκαμψης (RRP) μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού στο χώρο της υγείας, καθώς περιλαμβάνεται στις προγραμματισμένες μεταρρυθμίσεις και έχει δεσμεύσει 278 εκατ. ευρώ σχετικά. Προς τη βελτίωση της αποδοτικότητας του συστήματος υγείας και τον περαιτέρω ψηφιακό μετασχηματισμό η Deloitte σε πρόσφατη μελέτη της αναφέρεται στις εξής προτεραιότητες:

  1. Πλήρης εφαρμογή του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, και στα νοσοκομεία. Αυτό θα εξορθολογίσει τη ζήτηση μέσω της παρακολούθησης της συνταγογραφικής συμπεριφοράς και θα παρέχει εύκολη πρόσβαση στους ασθενείς μέσω της εφαρμογής MyHealth.
  2. Ολοκλήρωση Εθνικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Υγείας (EHR), που περιλαμβάνει κεντρική υποδομή, αλλά και σχεδιασμό προτύπων διαλειτουργικότητας. Η αποτελεσματική ψηφιακή ανταλλαγή κλινικών δεδομένων μπορεί να επιταχύνει την πλήρη εφαρμογή και χρήση ΗΜΥ.
  3. Δημιουργία Μητρώων Ασθενών για διάφορα νοσήματα, όπως έγινε για την ηπατίτιδα C, και πρόσφατα για την COVID-19. Τώρα σχεδιάζεται η δημιουργία μητρώων για καρκίνο και για άλλες ασθένειες.
  4. Προώθηση της Τηλεϊατρικής: βελτιστοποίηση κανονιστικού πλαισίου, επέκταση σε περισσότερες ασθένειες και επέκταση της γεωγραφικής κάλυψης.
  5. Άλλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, όπως το Νομοσχέδιο «Γιατρός για όλους» που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του προσωπικού γιατρού.
  6. Αναβάθμιση Ψηφιακής Ετοιμότητας Νοσοκομείων μέσω της ψηφιακής ετοιμότητας και αξιολόγησης, της αναβάθμισης δικτύου, της ενίσχυσης ιατρικών αρχείων και κυρίως της διαλειτουργικότητας με υποδομές ΗΜΥ.
  7. Ψηφιακός Μετασχηματισμός του ΕΟΠΥΥ με ολοκληρωμένα συστήματα πληροφορικής, real time παρακολούθηση του προϋπολογισμού και των δαπανών, έλεγχο, ενσωμάτωση Μητρώου Ασφάλισης Υγείας με Ηλεκτρονικό Μητρώο Υγείας

Οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις, επεσήμανε ο κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου θα συμβάλλουν σε ένα βιώσιμο δημόσιο σύστημα υγείας, με πιο τεκμηριωμένο μέγεθος υγειονομικής και φαρμακευτικής δαπάνης, με καλύτερη απόδοση των πόρων, με περιορισμό των υπερβάσεων (και συνεπώς του clawback) και κυρίως με αναβαθμισμένη παροχή φροντίδας στους πολίτες. 

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Η αφαίρεση των ωοθηκών πριν την εμμηνόπαυση επηρεάζει τον εγκέφαλο [μελέτη]
ΙΣΑ: “Ορίζοντες Υγείας, με το βλέμμα στο Μέλλον”
CoViD: Πώς η αντίδραση του ανοσοποιητικού οδηγεί σε φλεγμονή στον πνεύμονα [μελέτη]