Ηλικιωμένοι με λοίμωξη COVID-19 έχουν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο (50 %-80% υψηλότερο από ομάδα ελέγχου)-να εμφανίσουν νόσο του Alzheimer εντός έτους, αναφέρει έρευνα σε 6 εκατομμύρια ανθρώπους 65 ετών και άνω.

Σε νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Journal of Alzheimer's Disease, ερευνητές αναφέρουν ότι άνθρωποι 65 ετών και άνω που νόσησαν από COVID-19 ήταν πιο ευάλωτοι στην ανάπτυξη Alzheimer ένα χρόνο μετά τη διάγνωση. Ο υψηλότερος κίνδυνος αφορούσε γυναίκες τουλάχιστον 85 ετών.

Tα ευρήματα έδειξαν ότι ο κίνδυνος εμφάνισης νόσου του Alzheimer σε ηλικιωμένους σχεδόν διπλασιάστηκε 0.35% - 0.68%) σε διάστημα ενός έτους μετά από λοίμωξη COVID.

Οι ερευνητές δήλωσαν ότι δεν είναι σαφές αν η COVID-19 προκαλεί την ανάπτυξη νόσου Alzheimer ή επιταχύνει την εμφάνισή της.

Η Pamela Davis, του Case Western Reserve School of Medicine, δήλωσε ότι καθώς η λοίμωξη από τον ιό SARS-CoV-2 έχει συνδεθεί με ανωμαλίες του ΚΝΣ θέλησε να εξετάσει αν η COVID μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη διάγνωση.

Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία 6.2 εκατομμυρίων ανθρώπων65 ετών και άνω στις ΗΠΑ που έλαβαν περίθαλψη μεταξύ Φεβρουαρίου 2020 και Μαΐου 2021 και δεν είχαν προηγούμενη διάγνωση Alzheimer.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 2 ομάδες. Μια με ανθρώπους που νόσησαν από COVID-19 εκείνη την περίοδο και δεύτερη με ανθρώπους που δεν ήταν περιστατικά COVID-19. Στην πρώτη ομάδα ήταν 400.000 άνθρωποι και στη δεύτερη 5,8 εκατομμύρια.