Να αναφέρουν πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, καλούν τους πολίτες οι υπεύθυνοι του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης πολιτών και υγειονομικών, ο ΕΟΦ συμμετέχει - για έβδομη χρονικά - στην παγκόσμια καμπάνια φαρμακοεπαγρύπνησης #MedSafetyWeek (7 έως 13 Νοεμβρίου).

Στη φετινή παγκόσμια εκστρατεία συμμετέχουν αρμόδιες αρχές φαρμάκων από 82 χώρες και δίνεται έμφαση στον καθοριστικό ρόλο του κάθε επαγγελματία Υγείας, ασθενή και φροντιστή που αναφέρει μια πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην ασφαλή χρήση των φαρμάκων.

Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί του ΕΟΦ, όλα τα φάρμακα μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες σε ορισμένους ασθενείς και για αυτόν τον λόγο έχουν ληφθεί  μέτρα για τη συνεχή παρακολούθηση της ασφάλειάς τους μετά  την κυκλοφορία τους στην αγορά.

Ο σκοπός της παρακολούθησης της ασφάλειας είναι η απόκτηση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες  και η διερεύνηση για τυχόν νέες. Οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν συστήματα για την ανίχνευση και την ανάλυση αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών  καθώς και την πρόληψη βλάβης σε μελλοντικούς ασθενείς.

Μέσω της Κίτρινης Κάρτας, ο ΕΟΦ συλλέγει, οργανώνει και διερευνά αναφορές πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. Ο θεσμός της Κίτρινης Κάρτας, έχει βοηθήσει στην ταυτοποίηση διαφόρων ζητημάτων ασφάλειας που παλαιότερα δεν αναγνωρίζονταν ως σχετιζόμενα με ένα συγκεκριμένο φάρμακο έως ότου ο ΕΟΦ λάβει πληροφορίες από αναφορές.

Αναφέροντας πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον ΕΟΦ μέσω της Κίτρινης Κάρτας, συμμετέχετε ενεργά στην ανίχνευση αναδυόμενων ζητημάτων ασφάλειας, έτσι ώστε ο  ΕΟΦ  να παρέμβει όταν κρίνεται απαραίτητο και να προστατεύσει εσάς και άλλους από ενδεχόμενη βλάβη.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους του Οργανισμού, κάθε αναφορά που γίνεται από έναν ασθενή, έναν επαγγελματία Υγείας ή έναν φροντιστή είναι σημαντική για την απόκτηση περισσότερων γνώσεων σχετικά με τα οφέλη και τους κινδύνους των φαρμάκων στην κλινική πρακτική  και επιτρέπει τη λήψη μέτρων για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών στον ΕΟΦ μέσω της Κίτρινης Κάρτας συμβάλλει στη βελτίωση της ασφάλειας των φαρμάκων για όλους τους ασθενείς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα προσαρμοσμένες συνταγογραφικές συμβουλές, οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα.

Εάν εσείς ή ένας ασθενής που φροντίζετε παρουσιάζει μια ανεπιθύμητη ενέργεια  μετά τη λήψη ενός φαρμάκου, βεβαιωθείτε ότι  το αναφέρετε το συντομότερο δυνατόν.

Οι επαγγελματίες Υγείας (ιατροί, φαρμακοποιοί, νοσηλευτές), οι ασθενείς μπορούν να συμπληρώνουν την Κίτρινη Κάρτα κάθε φορά που υποψιάζονται ότι ένα φάρμακο μπορεί να έχει προκαλέσει μία ανεπιθύμητη ενέργεια.

Υποβολή αναφοράς

Μπορείτε να υποβάλετε μια αναφορά με πολλούς τρόπους:

  • Μέσω της εφαρμογής για την Κίτρινη Κάρτα - www.kitrinikarta.gr
  • Με αποστολή του εντύπου της Κίτρινης Κάρτας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
  • Με ταχυδρομική αποστολή του εντύπου της Κίτρινης Κάρτας στη διεύθυνση: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων - Λεωφ. Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός.
  • Τηλεφωνικά στο 213 2040337.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Σε αναζήτηση εφαρμοστικών στρατηγικών για τη χρηματοδότηση του καρκίνου
Ποια είναι τα οφέλη του πράσινου τσαγιού
Να τρέχω με τις φτέρνες ή με τις μύτες των δαχτύλων του ποδιού;