Νέα έρευνα του University Hospitals (UH) και του Case Western Reserve University School of Medicine, περιγράφει φάρμακο που λαμβάνεται από το στόμα, το οποίο μειώνει τα επίπεδα PCSK9 και τη χοληστερόλη σε πειραματόζωων κατά 70%. Τα ευρήματα που δημοσιεύτηκαν στο Cell Reports, αντιπροσωπεύουν μια προηγουμένως άγνωστη στρατηγική για τον έλεγχο της χοληστερόλης.

Πρόκειται για κατηγορία φαρμάκου που πιστεύουν οι ερευνητές ότι θα μπορούσε να αποτελέσει νέο τρόπο μείωσης της χοληστερόλης- νέο τρόπο να καταπολεμηθεί η PCSK9.

Μεγάλης σημασίας για τον έλεγχο της χοληστερόλης είναι οι υποδοχείς της LDL που βρίσκονται στην επιφάνεια των ηπατικών κυττάρων και απομακρύνουν τη χοληστερόλη από το αίμα μειώνοντας επομένως τα επίπεδα ορού. Η PCSK9 στο κυκλοφορικό ρυθμίζει τον αριθμό των υποδοχέων της LDL μαρκάροντάς τα για  αποδόμηση.

Επομένως, παράγοντες που καταστέλλουν την PCSK9 αυξάνουν τον αριθμό των υποδοχέων της  LDL που απομακρύνουν τη χοληστερόλη.

Το μονοξείδιο του αζώτου είναι μόριο που είναι γνωστό πως προλαμβάνει το έμφραγμα. Στη νέα έρευνα, οι ερευνητές δείχνουν ότι το μονοξείδιο του αζώτου μπορεί επίσης να στοχεύσει και να καταστείλει την PCSK9, μειώνοντας τη χοληστερόλη.

Οι ερευνητές εντόπισαν μικρό μόριο που δρα ώστε να αυξάνει την αδρανοποίηση της PCSK9 από το μονοξείδιο του αζώτου. Ποντικοί που έλαβαν το φάρμακο είχαν 70%  μείωση της χοληστερόλης LDL.