Οι διακοπές είναι στρεσογόνο διάστημα για ορισμένους, αλλά αυτό ενδεχομένως μπορεί να μην είναι κακό όσον αφορά τη λειτουργικότητα του εγκεφάλου, αναφέρει νέα έρευνα του University of Georgia.

Η έρευνα ανακάλυψε ότι χαμηλά έως μέτρια επίπεδα στρες βελτιώνουν την εργασιακή μνήμη.
Υπάρχει και το αρνητικό. Τα ευρήματα αφορούν συγκεκριμένα το χαμηλό έως μέτριο στρες. Όταν τα επίπεδα είναι πάνω από μέτρα και γίνονται συνεχή τότε το στρες γίνεται τοξικό.

Ο Assaf Oshri, δήλωσε ότι το κακό αποτέλεσμα του στρες είναι σαφές και όχι νέο.

Τα σταθερά υψηλά επίπεδα στρες μπορούν να αλλάξουν τη δομή του εγκεφάλου. Οδηγούν σε αυξήσεις της λευκής ουσίας εις βάρος της φαιάς που εμπλέκεται στον έλεγχο των μυών, στη λήψη αποφάσεων, στον αυτοέλεγχο, στη συναισθηματική ρύθμιση κλπ.

Το χρόνιο στρες επίσης μπορεί να κάνει τους ανθρώπους ευάλωτους σε πολλές νόσους, από ναυτία και ημικρανίες έως υπέρταση και καρδιοπάθεια.
Υπάρχουν λιγότερες πληροφορίες για την επίδραση του πιο περιορισμένου στρες. Τα ευρήματα δείχνουν ότι χαμηλά έως μέτρια επίπεδα στρες συνδέονται με αυξημένη νευρωνική δραστηριότητα στην εργασιακή μνήμη, που οδηγεί σε καλύτερη πνευματική επίδοση.

Σε προηγούμενη έρευνα, η ομάδα έδειξε ότι το χαμηλό εως μέτριο στρες θα μπορούσε να βοηθά ανθρώπους να έχουν ανθεκτικότητα και να μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαταραχών ψυχικής υγείας. Η έρευνα έδειξε επίσης οτι περιορισμένο στρες μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να μάθουν πώς να αντιμετωπίζουν μελλοντικές στρεσογόνες καταστάσεις.

Η νέα έρευνα χρησιμοποίησε μαγνητικές τομογραφίες που δείχνουν ότι το χαμηλό εως μέτριο στρες μπορεί να κάνει τις περιοχές του εγκεφάλου που ελέγχουν τη μνήμη πιο αποτελεσματικές.

Οι ερευνητές ανέλυσαν μαγνητικές τομογραφίες 1.000 ανθρώπων και την εργασιακή μνήμη.
Tα ευρήματα έδειξαν ότι άνθρωποι που ανέφεραν χαμηλό εως μέτριο στρες είχαν αυξημένη δραστηριότητα σε περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην εργασιακή μνήμη. Συμμετέχοντες που είχαν χρόνιο υψηλό στρες είχαν μείωση σε αυτές τις περιοχές.

Οι ερευνητές επίσης εξέτασαν τα κοινωνικά δίκτυα των συμμετεχόντων.
Οι συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι είχαν περισσότερη στήριξη από την οικογένεια και τους φίλους φάνηκαν περισσότερο ικανοί να αντιμετωπίζουν το χαμηλό- μέτριο στρες με υγιή τρόπο.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο Neuropsychologia.

Πηγές:
Neuropsychologia.