Νέα έρευνα που δημοσιεύτηκε στο  JAMA Network Open, εξέτασε αν αναβλητικοί φοιτητές έχουν υψηλότερο κίνδυνο για φτωχή ψυχική και σωματική υγεία. Από τους 3.525 που επιλέχτηκαν, στη Στοκχόλμη,  οι 2. 587 απάντησαν σε ερωτήσεις κάθε 3 μήνες για ένα χρόνο. Στους 9 μήνες μετρήθηκαν και δείκτες υγείας.

Φοιτητές με μεγαλύτερη τάση αναβλητικότητας στην αρχή της έρευνας συγκρίθηκαν με φοιτητές με χαμηλότερη τάση.

Tα αποτελέσματα έδειξαν οτι υψηλότερα επίπεδα αναβλητικότητας συνδέονταν με κάπως υψηλότερα συμπτώματα κατάθλιψης, άγχους και στρες 9 μήνες αργότερα.

Φοιτητές με μεγαλύτερη αναβλητικότητα ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν πόνο στους ώμους ή τα χέρια ή και τα δυο, χειρότερη ποιότητα ύπνου, περισσότερη μοναξιά και οικονομικές δυσκολίες.

Οι σχέσεις παρέμεναν ακόμα και όταν ελήφθησαν υπόψη παράγοντες που θα μπορούσαν να τις επηρεάσουν.

Αν και δεν φάνηκε συγκεκριμένο  αποτέλεσμα στην υγεία που να συνδέεται στενά με την αναβλητικότητα, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η αναβλητικότητα μπορεί να έχει ίσως σημασία για διάφορα θέματα  όπως ψυχικής υγείας, πόνο και ανθυγιεινό τρόπο ζωής.

Ζητώντας από τους φοιτητές να απαντούν σε ερωτηματολόγια σε διάφορες χρονικές στιγμές, οι ερευνητές μπορούσαν να σιγουρευτούν ότι η μεγάλη αναβλητικότητα ήταν παρούσα. Όμως είναι πιθανό άλλοι παράγοντες που δεν περιλήφθηκαν στην ανάλυση να μπορούσαν να εξηγήσουν  τις σχέσεις μεταξύ αναβλητικότητας και μελλοντικής φτωχής εικόνας υγείας.

Τα αποτελέσματα δεν δείχνουν αιτιατή σχέση αλλά πιο ισχυρή σχέση από παλαιότερες έρευνες.

Πηγές:
JAMA Network Open,

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Μπορεί να ραγίσει όντως η καρδιά μας;
Επίσκεψη Βιλδιρίδη σε νοσοκομεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Πώς να ξεπεράσω το hangover