Στην επιχορήγηση λέει του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) προχώρησε το υπουργείο Υγείας, προκειμένου να καλυφθούν οι τρέχουσες οικονομικές ανάγκες του Οργανισμού για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του οικονομικού έτους 2023 και να αποφευχθούν ενδεχόμενα προβλήματα ρευστότητας. Μιλάμε για επιχορήγηση 60 εκατ. ευρώ (η απόφαση εκδόθηκε χθες και αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια). 

Αντε και σε καλή μεριά.