Την έγκριση ανάπτυξης πιλοτικής εφαρμογής για διενέργεια ανιχνευτικών ελέγχων είκοσι εννιά (29) νέων Νοσογόνων Καταστάσεων και της Ινώδους Κυστικής Νόσου, στο πλαίσιο διεύρυνσης του Εθνικού Προγράμματος Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (ΕΠΠΕΝ) αποφάσισε το Υπουργείο Υγείας. 

Η χρονική περίοδος πιλοτικής ανάπτυξης θα διαρκέσει μέχρι το 2025 και αρμόδιο για την επιτήρηση του έργου είναι το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Εκτιμάται ότι με τη διενέργεια των προαναφερόμενων ανιχνευτικών ελέγχων νοσογόνων καταστάσεων, θα εντοπίζονται περίπου είκοσι δύο (22) νεογνά κατ’ έτος, ενώ με την Ινώδη Κυστική Νόσο, θα εντοπίζονται περίπου είκοσι (20) νεογνά κατ’ έτος.

Ενημερωτικά το Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών (ΕΠΠΕΝ) ξεκίνησε στην Ελλάδα πιλοτικά το 1974 με ανιχνευτικούς ελέγχους για τη νόσο Φαινυλκετονουρία (PKU), ενώ συμπληρώθηκε σταδιακά με τη μέτρηση της δραστικότητας του ενζύμου Αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD), τον έλεγχο του Συγγενούς Υποθυρεοειδισμού (CH) και τη νόσο της Γαλακτοζαιμίας (TGAL). 

Για την περίοδο  που θα διαρκεί η πιλοτική εφαρμογή των νέων ανιχνευτικών ελέγχων, το Ινστιτούτο θα επιχορηγείται με το ποσό των 260.000 ευρώ κατ’ έτος (2024 και 2025).

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Β. Μαργαρίτης: Ο παράλογος χειρισμός του ιατρικού κλάδου από το ελληνικό Κράτος
Θεσσαλονίκη: Κινητοποιήσεις κατά του νομοσχεδίου για την Ψυχική Υγεία
Μπρα ντε φερ γιατρών - κυβέρνησης. Στο τραπέζι αποχή από τη συνταγογράφηση. Τι σχεδιάζεται