Κάλλιο αργά παρά ποτέ και μαθαίνουμε ότι το αμέσως προσεχές διάστημα "κλειδώνουν τα νέα οδοιπορικά" για νεφροπαθείς και πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο και άλλες  αιμοσφαιρινοπάθειες, για μετάγγιση αίματος, αφαιμαξομεταγγισης ή αφαιμάξεις.

Tο συγκεκριμένο σχέδιο υπουργικής απόφασης είχε την έγκριση του υπουργείου Υγείας, δεν πρόλαβε να πάρει τις απαιτούμενες υπογραφές από το υπουργείο Οικονομικών λόγω των εκλογών. Σχέδιο που δεν υπέγραψε το αρμόδιο υπουργείο της υπηρεσιακής κυβέρνησης εξαιτίας της πρόσθετης δαπάνης που δημιουργείται ύψους 13,5 εκατ. ευρώ, λόγω της αναπροσαρμογής των εξόδων μετακίνησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία ασθενών.

Σύμφωνα λοιπόν με καλά επιβεβαιώμενες πληροφορίες, το σχέδιο υπουργικής απόφασης (5/2023) που έμεινε στα...μισά θα επικαιροποιηθεί μόνο στο κομμάτι των υπογραφών. Αυτό το σχέδιο προβλέπει ότι:

Για την μετακίνηση των νεφροπαθών, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. θα αποζημιώνει έξοδα μετακίνησης ως ακολούθως: 

• Σε Αθήνα, Πειραιά: 285 ευρώ/μήνα,

• Στην Θεσσαλονίκη: 275 ευρώ/μήνα,

• Σε Ηράκλειο, Πάτρα: 200 ευρώ/μήνα,

• Λοιπά αστικά κέντρα: 200 ευρώ/μήνα,

Εκτός Αστικών Κέντρων:

- για απόσταση ως 50 χλμ από τον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου, προς το πλησιέστερο κέντρο  αιμοκάθαρσης: 500 ευρώ/μήνα,

- για απόσταση 50-80 χλμ: 700 ευρώ/μήνα,

- για απόσταση πάνω από 80 χλμ: 1000 ευρώ/μήνα.

Τα ανωτέρω ποσά αντιστοιχούν σε 13 ή και περισσότερες συνεδρίες αιμοκάθαρσης/μήνα. Σε περιπτώσεις  που λόγω ημερολογιακής κατανομής διενεργούνται 12 αιμοκαθάρσεις, τον μήνα, οι νεφροπαθείς θα  αποζημιώνονται εξ ολοκλήρου με τα προβλεπόμενα πάγια ποσά.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, διενεργηθούν λιγότερες από 12, τότε τα ποσά θα  αναπροσαρμόζονται ανάλογα.

Αν ασθενής , για άλλους λόγους υγείας , απαιτείται να μετακινηθεί σε υγειονομική μονάδα πέρα από την  πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας του, τότε προκειμένου να αποζημιωθεί για την μετακίνηση, απαιτείται  γνωμοδότηση του Α.Υ.Σ. και έγκριση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα, για την μετακίνηση των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική νόσο και άλλες  αιμοσφαιρινοπάθειες, για μετάγγιση αίματος, αφαιμαξομεταγγισης ή αφαιμάξεις, ο ΕΟΠΥΥ θα αποζημιώνει  έξοδα μετακίνησης ως ακολούθως:

• Σε Αθήνα, Πειραιά: 60 ευρώ/μήνα,

• Στην Θεσσαλονίκη: 40 ευρώ/μήνα,

• Σε Ηράκλειο, Πάτρα: 35 ευρώ/μήνα,

• Στα λοιπά αστικά κέντρα: 35 ευρώ/μήνα,

• Εκτός Αστικών Κέντρων και εντός ορίων νομού, του τόπου κατοικίας του ασθενή: 150 ευρώ/μήνα, • Εκτός Αστικών Κέντρων και εκτός ορίων νομού, από τον τόπο κατοικίας του ασθενή, 220 ευρώ/μήνα.

Για την αποζημίωση μετακινήσεων των ως άνω ασθενών, απαιτείται η προσκόμιση  γνωμάτευσης ιατρού διευθυντή ή Επιστημονικού Υπεύθυνου, της υγειονομικής δομής που θα βεβαιώνει την  πάθηση και την διενέργεια των θεραπευτικών πράξεων, αιμοκάθαρσης και μετάγγισης, αντίστοιχα.

Εξαιρετικά επείγοντα περιστατικά, για τα οποία χρειάστηκε μεταφορά μέσω ΕΚΑΒ με όχι συνήθη μεταφορικά  μέσα, ο ΕΟΠΥΥ καταβάλλει ετησίως προς το ΕΚΑΒ έξοδα διακομιδής με πλωτά ή εναέρια μέσα, σύμφωνα  με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 2072/1992 (Α' 125) όπως ισχύει. Σε περίπτωση δικαιούχου με ποσοστό  αναπηρίας όρασης 80% και άνω, χορηγείται επίσης αποζημίωση μετάβασης και συνοδού.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Η Sandoz αποκαλύπτει το βιο-ομοειδές adalimumab HCF στην Ευρώπη
Θ. Χρυσανθίδης: Το σημερινό πρόσωπο του HIV/AIDS
Μαριάκης στην ημερίδα του Iatronet.gr: Οι νέοι κώδικες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα