Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς ιατρικών συσκευών αυτοεξυπηρέτησης αναμένεται να αυξηθεί από 18,86 δισ. δολ. το 2023 σε 26,08 δισ. δολ. έως το 2028, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 6,70% κατά την περίοδο πρόβλεψης (2023-2028). 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η πανδημία της COVID-19 άσκησε τεράστια πίεση στα νοσοκομεία και τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης που ήταν υποστελεχωμένα και υπερφορτωμένα. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2022, οι ασθενείς ένιωθαν άνετα με την τεχνολογία παρακολούθησης της υγείας τους στο σπίτι και περισσότερο από το 60% ασθενών ανέφεραν βελτίωση στην ποιότητα ζωής που απολάμβαναν. Παράλληλα επισκέπτονταν τον οικογενειακό τους γιατρό ή τα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία  λιγότερο συχνά από ό,τι το προηγούμενο έτος. 

Οπως αναφέρει η έρευνα, έχει αυξηθεί η ζήτηση για συσκευές που μπορούν να παρακολουθούν συνεχώς τη σωματική ευεξία των ασθενών λόγω της αυξανόμενης επικράτησης χρόνιων ασθενειών, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο διαβήτης. 

Σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής τους, οι βασικότερες ιατρικές συσκευές αυτοεξυπηρέτησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση του επιπέδου σακχάρου στο αίμα, την αρτηριακή πίεση και τον καρδιακό ρυθμό. 

Οι ενδείξεις είναι ότι ο τομέας των μετρητών γλυκόζης αίματος θα κυριαρχήσει στην αγορά κατά την περίοδο πρόβλεψης. Ο αριθμός των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με διαβήτη αυξάνεται σταθερά λόγω της καθιστικής ζωής, των κακών διατροφικών συνηθειών και του αυξανόμενου γηριατρικού πληθυσμού. 

Για παράδειγμα, σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη, το 2021, περίπου 537 εκατομμύρια ενήλικες (20-79 ετών) ζούσαν με διαβήτη. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που θα ζουν με διαβήτη προβλέπεται να αυξηθεί σε 643 εκατομμύρια έως το 2030 και σε 783 εκατομμύρια έως το 2045.

Επιχειρηματικά, η αγορά ιατροτεχνολογικών προϊόντων αυτοεξυπηρέτησης είναι μετρίως κατακερματισμένη. Στην αγορά δραστηριοποιούνται διάφοροι κατασκευαστές ιατροτεχνολογικών προϊόντων, μαζί με αρκετούς εξειδικευμένους κατασκευαστές ιατρικών συσκευών αυτοεξυπηρέτησης. Ο κλάδος είναι άκρως ανταγωνιστικός και υπάρχει μια αυξανόμενη τάση συνεργασιών και συμφωνιών μεταξύ των συμμετεχόντων του κλάδου και άλλων κατασκευαστών ιατρικών συσκευών για την ενσωμάτωση λειτουργιών ιατρικών συσκευών αυτοεξυπηρέτησης στις συσκευές τους. 

Μερικοί από τους βασικούς παράγοντες της αγοράς είναι η Medtronic plc., η Koninklijke Philips NV, η Bayer HealthCare LLC, η General Electric Company, η F. Hoffmann-La Roche AG και η Johnson & Johnson.

Πηγές:
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/self-care-medical-devices-market

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Θ. Χρυσανθίδης: Το σημερινό πρόσωπο του HIV/AIDS
Η Sandoz αποκαλύπτει το βιο-ομοειδές adalimumab HCF στην Ευρώπη
Μαριάκης στην ημερίδα του Iatronet.gr: Οι νέοι κώδικες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα