Ηλικιωμένοι με πιο σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, όπως ταραχή και επιθετικότητα, είναι πιο πιθανό να πάρουν διαζύγιο έναντι αυτών με λιγότερο σοβαρά συμπτώματα.

Όμως, προχωρημένα στάδια άνοιας συνδέονται με χαμηλή πιθανότητα διαζυγίου.

Αυτά είναι μερικά από τα συμπεράσματα μελέτης στο PLOS ONE που πραγματοποιήθηκε από το Yale School of Public Health.

Η άνοια μπορεί να είναι δύσκολη για παντρεμένο ζευγάρια για πολλούς λόγους, όπως το βάρος ενός φροντιστή, η απώλεια οικειότητας και οικονομικά προβλήματα.

Σε μια νεα έρευνα, επιστήμονες ανέλυσαν στοιχεία 37 κέντρων Αλτσχαιμερ[EP1]  των ΗΠΑ. Η τελική έρευνα περιέλαβε 263 παντρεμένα ζευγάρια ή που συζούσαν, τα οποία πήραν διαζύγιο ή ήταν εν διαστάσει κατά τη διάρκεια της μελέτης και 1.238 ανθρώπους που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου.

Η έρευνα έδειξε ότι όσο μεγαλύτερο είναι το σκορ στην κλίμακα αξιολόγησης της άνοιας τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα διαζυγίου ή χωρισμού (AOR=0.68, 95%CI 0.50–0.93).

Όμως, η ένταση των συμπεριφορικών συμπτωμάτων όπως μετρήθηκε από το Neuro Psychiatric Inventory (NPI) συσχετιζόταν θετικά με το διαζύγιο και τον χωρισμό (AOR 1.08, 95% CI 1.03–1.12).

Επομένως, καθώς αυξάνονται τα προβλήματα συμπεριφοράς των ηλικιωμένων αυξάνεται και η πιθανότητα διαζυγίου ή χωρισμού, ενώ αυτοί με την πιο σοβαρή άνοια είναι λιγότερο πιθανό να χωρίσουν ή να πάρουν διαζύγιο.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η αντιμετώπιση συμπτωμάτων συμπεριφοράς στους ηλικιωμένους ενδεχομένως μπορεί όχι μόνο να βοηθά τους ανθρώπους αλλά και τους συζύγους και την οικογένεια. Επίσης, υποδεικνύουν ότι γιατροί και μέλη του κοινωνικού δικτύου ενδεχομένως θα θέλουν να δώσουν περισσότερη στήριξη στους ηλικιωμένους στα πρώτα στάδια της άνοιας.

Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η έρευνα δείχνει ότι νευροψυχιατρικά συμπτώματα συμπεριφοράς, όπως ανησυχία, επιθετικότητα, κατάθλιψη, δυσφορία, έξαρση, ευφορία είναι παράγοντες κινδύνου για διαζύγιο ή χωρισμό σε ζευγάρια ηλικιωμένων. Δείχνει επίσης ότι καθώς η άνοια εξελίσσεται η πιθανότητα χωρισμού μειώνεται πολύ.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Θ. Χρυσανθίδης: Το σημερινό πρόσωπο του HIV/AIDS
Η Sandoz αποκαλύπτει το βιο-ομοειδές adalimumab HCF στην Ευρώπη
Μαριάκης στην ημερίδα του Iatronet.gr: Οι νέοι κώδικες για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα