Νεα έρευνα εξέτασε σε ποια ηλικία έναρξης του καπνίσματος δημιουργείται μελλοντικά μεγαλύτερη εξάρτηση από τη νικοτίνη. Η έρευνα έδειξε ότι από την ηλικία των 22 και πέρα γίνεται λιγότερο εθιστικό το τσιγάρο έναντι μικρότερων ηλικιών έναρξης και ότι είναι πιο εύκολο να διακόψει κάποιος καθώς μεγαλώνει.

Η μελέτη εξέτασε τη σχέση μεταξύ ηλικίας έναρξης καπνίσματος, εξάρτησης από τη νικοτίνη και διακοπής.

Περιέλαβε καπνιστές που είχαν επισκεφτεί κλινική διακοπής καπνίσματος στην Ιαπωνία. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το τεστ FTND για την εξάρτηση από τη νικοτίνη και δημιουργήθηκαν σκορ.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε 2 ομάδες με βάση την ηλικία έναρξης (κάτω των  20 ετών και 20 ετών ή μεγαλύτεροι). Τα 20 χρόνια χρησιμοποιήθηκαν ως όριο καθώς είναι η νόμιμη ηλικία για να αρχίσει κάποιος το κάπνισμα στην Ιαπωνία.

Μετρήθηκε το μονοξείδιο του άνθρακα στην αναπνοή για να διαπιστωθεί ο αριθμός των τσιγάρων που κάπνισαν οι συμμετέχοντες το προηγούμενο 24ωρο.

Ως διακοπή ορίστηκε το μη κάπνισμα τις προηγούμενες 7 ημέρες και επίπεδο εκπνεόμενου μονοξειδίου άνθρακα χαμηλότερο από 7 ppm.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τις σχέσεις μεταξύ εξάρτησης από τη νικοτίνη και επιτυχούς διακοπής του καπνίσματος σύμφωνα με την ηλικία έναρξής του.

Η έρευνα έγινε σε 1.382 καπνιστές από τους οποίους το 30% ήταν γυναίκες.

Η μέση ηλικία στην οποία εισήχθησαν σε κλινική διακοπής για πρώτη φορά ήταν τα 58 έτη.

556 καπνιστές άρχισαν το κάπνισμα πριν την ηλικία των 20 ετών, ενώ 826 καπνιστές ήταν 20 ετών ή μεγαλύτεροι όταν το άρχισαν.

Οσοι άρχισαν νωρίς, ανέφεραν υψηλότερο αριθμό τσιγάρων που κάπνιζαν την ημέρα (25) σε σύγκριση με την ομάδα που ξεκίνησε πιο αργά (22 τσιγάρα την ημέρα).

Οσοι ξεκίνησαν νωρίς το κάπνισμα είχαν υψηλότερα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με όσους ξεκίνησαν αργά (19 έναντι 16.5 ppm αντίστοιχα) και υψηλότερα σκορ FTND  (7.4 έναντι 6.3, αντίστοιχα).

Λιγότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες που άρχισαν νωρίς (46%) διέκοψαν με επιτυχία έναντι 56% όσων άρχισαν πιο αργά—κάτι που έδειξε ότι όσοι άρχισαν νωρίς ήταν κατά 30% λιγότερο πιθανό να διακόψουν με επιτυχία έναντι όσων άρχισαν πιο αργά.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν και σε 4 ομάδες σύμφωνα με την ηλικία που ξεκίνησαν το κάπνισμα. 17 ετών ή μικρότεροι 18 - 19, 20 - 21, και 22 και άνω). Στις 4 ομάδες, τα σκορ FTND ήταν 7.5, 7.2, 6.7 και 6.0, αντίστοιχα, δείχνοντας ότι όσοι άρχισαν στην ηλικία των 22 και πέρα ήταν ακόμα λιγότερο εξαρτημένοι από τη νικοτίνη.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι η έναρξη του καπνίσματος νωρίς συνδέεται με υψηλότερη εξάρτηση από τη νικοτίνη, ακόμα και σε νέους ενήλικες.

Η έρευνα έδειξε ότι η αύξηση της νόμιμης ηλικίας στην οποία κάποιος μπορεί να αγοράσει τσιγάρα στα 22 χρόνια και πέρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των ανθρώπων που είναι εθισμένοι στη νικοτίνη.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο συνέδριο ESC Congress 2023.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Βλεφαροπλαστική: Σε ποιον γιατρό θα πρέπει να απευθυνθείτε
Eπικίνδυνες oι επεμβάσεις έναν χρόνο μετά από καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό
Μ. Χειμώνας στην ημερίδα του iatronet.gr: Παγκόσμιο φαινόμενο οι ελλείψεις φαρμάκων