Αύξηση κατά 48,9% παρουσίασαν πέρυσι οι πράξεις υιοθεσίες, που ανήλθαν σε 274, έναντι 184 το 2021. Στις 130 περιπτώσεις αφορούσαν κορίτσια και στις 144 αγόρια, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,7% και 73,5% αντίστοιχα.

Τα παραπάνω προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από σημερινή έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ για τις "Πράξεις υιοθεσίας έτους 2022".

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι θετοί γονείς, κατά κύριο λόγο, είναι δύο σύζυγοι. Στην κατηγορία αυτή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 26,8% (από 127 σε 161) στις πράξεις υιοθεσίας σε σχέση με το 2021.

Σημαντική αύξηση (από 25 σε 71) παρατηρήθηκε στις υιοθεσίες από θετό γονέα που αντιπροσωπεύει μονογονεϊκή οικογένεια (184%).

Όσον αφορά στο νομικό καθεστώς των υιοθετηθέντων τέκνων πριν την υιοθεσία, τη μεγαλύτερη κατηγορία αποτελούν τα τέκνα που γεννήθηκαν εκτός γάμου.

Από τη σύγκριση των εν λόγω στοιχείων μεταξύ των ετών 2021 και 2022 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των πράξεων υιοθεσίας από 61 σε 115 (88,5%) στην κατηγορία των τέκνων που γεννήθηκαν εντός γάμου.

Όσον αφορά στην ηλικία των υιοθετηθέντων, για το έτος 2022 η πλειονότητα (42%) των πράξεων υιοθεσίας αφορούσε σε τέκνα της ηλικιακής ομάδας 0-5 ετών.

Παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των πράξεων υιοθεσίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες των υιοθετηθέντων, εκτός από την ηλικιακή ομάδα 11-18 ετών, στην οποία παρουσιάστηκε μείωση κατά 14,3%.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Μυϊκή αδυναμία: Ποιες είναι οι συνέπειες
Νέα θανατηφόρα ασθένεια εξαπλώνεται στην Ιαπωνία
Πώς θα διατηρώ τα επίπεδα ενέργειάς μου υψηλά