Η ομάδα Women in Oncology - Γυναίκες στην Ογκολογια και η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας προχωρούν  στην έναρξη του προγράμματος ανίχνευσης μεταλλάξεων για τον κληρονομικό καρκίνο μαστού και ωοθηκών (Hereditary Breast and Ovarian Cancer - HBOC)!

Στο πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί κάθε ασθενής που πληροί όλα τα κλινικά κριτήρια, ενώ η/ο ασθενής θα πρέπει να αποκλείεται από το ισχύον σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Οι κατηγορίες που άλλως καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ θα αφορούν μόνο σε ανασφάλιστες/ ανασφάλιστους ασθενείς.

Κριτήρια Ένταξης

Τα κριτήρια ένταξης των ασθενών στο πρόγραμμα αυτό βασίζονται στις οδηγίες του Consensus για HBOC testing, που πραγματοποιήθηκε από την ΕΟΠΕ και παρατίθενται ακολούθως:

Α. Ασθενείς με διάγνωση καρκίνου του μαστού
• Ασθενείς με διάγνωση καρκίνου του μαστού σε ηλικία <45 ετών ανεξαρτήτως οικογενειακού ιστορικού
• Ασθενείς με διάγνωση καρκίνου του μαστού, ωοθηκών ή παγκρέατος ανεξαρτήτως ηλικίας σε τουλάχιστον δύο συγγενείς 1ου-3ου βαθμού από την ίδια οικογενειακή πλευρά
• Ασθενείς με διάγνωση ανδρικού καρκίνου του μαστού σε 1ου-3ου βαθμού συγγενή
• Ασθενείς με διάγνωση καρκίνου του μαστού σε ηλικία <50 ετών και ένα από τα παρακάτω:
o Τουλάχιστον 1 συγγενής 1ου-3ου βαθμού με καρκίνο του μαστού πριν την ηλικία των 50 ετών
o Τουλάχιστον 1 συγγενής 1ου-3ου βαθμού με καρκίνο ωοθηκών


Β. Ασθενείς με διάγνωση δύο πρωτοπαθών όγκων μαστού σε οποιαδήποτε ηλικία με την προϋπόθεση ότι ισχύει ένα από τα παρακάτω:
• ο ένας εκ των δύο όγκων του μαστού να έχει διαγνωστεί πριν την ηλικία των 50 ετών
• διάγνωση του ίδιου ατόμου με καρκίνο των ωοθηκών
• διάγνωση καρκίνου του μαστού ενός τουλάχιστον συγγενή 1ου-3ου βαθμού πριν την ηλικία των 50 ετών
• διάγνωση με καρκίνο ωοθηκών ενός τουλάχιστον συγγενή 1ου-3ου βαθμού

Γ. Ασθενείς ειδικών περιπτώσεων ανεξαρτήτως ηλικίας:
• Ασθενείς με διάγνωση τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού
• Ασθενείς με διάγνωση ανδρικού καρκίνου του μαστού.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Εφαρμογή διαγνωστικού πρωτοκόλλου για τη διάγνωση και παρακολούθηση της οστεοπόρωσης
Μεταμοσχευμένοι ανέβηκαν στον Όλυμπο με τους γιατρούς τους για ένα μήνυμα ζωής
Webinar Φάκελοι Υγείας με θέμα: ''Αθλητική καρδιά''