Όλη τη διπλωματική της ικανότητα έχει επιστρατεύσει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, αν και η πλευρά που θα λύσει τελικά το πρόβλημα με τα χρέη, είναι το υπουργείο Οικονομίας, λόγω αρμοδιότητας.

Ο υπουργός κ. Αβραμόπουλος και ο γενικός γραμματέας κ. Καλογερόπουλος έχουν εγκαταστήσει 'ανοικτή γραμμή' επικοινωνίας με τους συλλόγους των προμηθευτών στην προσπάθεια να σταματήσουν την κινητοποίηση της Δευτέρας.

Μέχρι και απαλοιφή των εκπτώσεων για την υπαγωγή στη ρύθμιση προτείνουν, αφού ο υπουργός Οικονομίας κ. Γ. Παπαθανασίου γνωρίζει τις επιπτώσεις από την Ε.Ε.

Μόνο που η προσφυγή στην Κοινότητα - που ήδη έγινε από έναν σύλλογο - αφορά κυρίως τους τόκους!

Γι' αυτό, μερίδα των προμηθευτών αρνείται ακόμη και την επίσκεψη στο υπουργείο, αν δεν δει ολοκληρωμένη την πρόταση και τον τρόπο πληρωμής.