Μεγάλη ταραχή έχει προκαλέσει στο κυβερνητικό επιτελείο η ανακοίνωση και από πλευράς του μεγαλύτερου συλλόγου προμηθευτών ότι σταματούν κι αυτοί τις παραδόσεις υλικού από εβδομάδα…

Τα τηλέφωνα 'άναψαν' και ξεκίνησε διαπραγμάτευση…

'Μα γιατί 'κατεβαίνετε' κι εσείς', 'δεν μπορείτε να την αναστείλετε', 'δεν μπορείτε να περιμένετε 15 ημέρες'…

Κι εκεί που δεν υπήρχε καμία συνάντηση ή έστω τηλεφωνική επικοινωνία επί τετράμηνο περίπου, το υπουργείο βρέθηκε να καλεί το σύλλογο δις ημερησίως…