Η ανεργία έχει συνδεθεί με αυξημένη νοσηρότητα. Πολλές μελέτες το έχουν αποδείξει.

Τελευταία μελέτη του Πανεπιστημίου Λάρισσας, που δημοσιεύθηκε στο Lancet, χρησιμοποίησε τα στοιχεία από την απόλυση απασχολουμένων στην ΕΑΣ απο το 1992-1993 και διαπίστωσε πώς αυξάνεται και η θνησιμότητα από την ανεργία. Η έρευνα έδειξε πως αυξήθηκαν τα εμφράγματα, σε αντίθεση με τα εγκεφαλικά και τους καρκίνους, που ήταν λίγο πτωτικά.

Οι ειδικοί θεωρούν τώρα τα αποτελέσματα αυτά, ενδεικτικά της μελλοντικής θνησιμότητας, εξαιτίας των δημοσιονομικών περικοπών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.

Και δηλώνουν ότι περιμένουν να καταμετρήσουν το πώς θα εξελιχθεί η υγεία του πληθυσμού, τα χρόνια της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας...