Θρεπτικές ουσίες είναι αυτές που απαιτούνται για την καλή ανάπτυξη και την σωστή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

Αυτές οι ουσίες είναι:

  • Οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες και τα λίπη ή αλλιώς μακρομοριακά θρεπτικά συστατικά. Βασικός τους ρόλος είναι η παραγωγή ενέργειας, αλλά επιπλέον παίζουν σημαντικό ρόλο σε λειτουργίες που καθορίζουν την δομική και λειτουργική αυτοτέλεια του ανθρώπινου οργανισμού.
  • Τα ανόργανα άλατα και οι βιταμίνες, ή αλλιώς μικρομοριακά θρεπτικά συστατικά. Η ύπαρξη τους είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική ρύθμιση όλων των μεταβολικών διεργασιών και για την διευκόλυνση της μεταφοράς ενέργειας.
  • Το νερό. Ένα συστατικό υψηλής ζωτικής σημασίας για την διατήρηση της ζωής, αφού συμμετέχει στην μεταφορά των ανωτέρω ουσιών, σε πλήθος χημικών αντιδράσεων, ενώ παίζει σημαντικό ρόλο και στην θερμορυθμιστική ικανότητα του οργανισμού.