Γράφει η  Δώρα Αγγελοπούλου

Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλείας των Τροφίμων (EFSA) υποστηρίζει για πρώτη φορά την ασφάλεια των δυο δημοφιλών ουσιών, συστατικών των ενεργειακών ποτών, ταυρίνης και της γλυκορονολακτόνης. Στο παρελθόν, η EFSA είχε ανακοινώσει ότι για αυτά τα συστατικά δεν υπήρχε καμία ανησυχία ασφάλειας.

Παρόλα αυτά, δεν υπήρχε καμία επίσημη ανακοίνωση και για την ασφαλή πρόσληψη των συστατικών αυτών στα επίπεδα που συχνά συναντάμε στα ενεργειακά ποτά.

Σε μια ανασκόπηση, που διενεργήθηκε μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η επιστημονική ομάδα της EFSA, υπεύθυνη για τα πρόσθετα τροφίμων και τις θρεπτικές πηγές που προστέθηκαν στα τρόφιμα ANS, έδειξε πως δεν υπήρξε κανένα ζήτημα ασφάλειας στα επίπεδα κατανάλωσης μισού κουτιού ενεργειακού ποτού ανά ημέρα.

Η ανασκόπηση αυτή βασίστηκε σε 2003 στοιχεία της πρόδρομης επιτροπής του EFSA, της Επιστημονικής Επιτροπής Τροφίμων (SCF). Πιο συγκεκριμένα, κανένα ζήτημα ασφάλειας δεν έχει προκύψει ακόμη και στο ανώτερο όριο του 95ου εκατοστημορίου, που ισοδυναμεί με κατανάλωση 1,4 δοχείων ανά ημέρα.

Το ANS τόνισε ότι η ανασκόπηση επικύρωσε την ασφάλεια των δύο συστατικών που είναι γνωστά ότι κατέχουν τονωτικές ιδιότητες, αλλά δεν αξιολόγησε την ασφάλεια των ενεργειακών ποτών, αυτή καθ' εαυτή. Τα 2003 στοιχεία της SCF σημείωσαν τα τρία δοχεία ανά ημέρα ως οξεία κατανάλωση, με τα ακραία παραδείγματα της κατανάλωσης στη σειρά 8-12 δοχείων.

Οι επόμενες εκθέσεις επισήμαναν ότι μπορεί να εμφανιστούν παρενέργειες όταν καταναλώνονται ενεργειακά ποτά σε τόσο μεγάλες ποσότητες.

Ταυρίνη

Σε πρόσφατη μελέτη σε ποντίκια φάνηκε πως η έκθεση σε ταυρίνη δεν αύξησε τα επίπεδα της ταυρίνης στον εγκέφαλο. Οι προηγούμενες τοξικολογικές μελέτες δεν έδειξαν οποιαδήποτε ένδειξη για γονιδιακές επιδράσεις, μεταλλάξεις ή καρκινογόνο δράση της ταυρίνης.

Το ANS όρισε για την ταυρίνη την κατανάλωση 1000mg σαν το επίπεδο στο οποίο 'δεν παρατηρούνται δυσμενή αποτελέσματα. Δεδομένου ότι η ταυρίνη είναι ένα φυσικό συστατικό του σώματος, η επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτά τα περιθώρια της ασφάλειας είναι αρκετά μεγάλα για να οδηγήσουν στο συμπέρασμα ότι η πρόσληψη ταυρίνης στα προαναφερθέντα επίπεδα είναι ασφαλής'.

Γλυκορονολακτόνη

Παρόμοιες έρευνες σε ποντίκια οδήγησαν και εδώ στον καθορισμό των 1000mg ως το επίπεδο έκθεσης της γλυκορονολακτόνης, στο οποίο 'δεν παρατηρούνται δυσμενείς επιδράσεις'. Βέβαια, το ANS σημείωσε: 'δεν είναι διαθέσιμες τοξικολογικές μελέτες για γονιδιακές επιδράσεις, μεταλλάξεις ή καρκινογόνο επίδραση της γλυκορονολακτόνης.

Εντούτοις, η γλυκορονολακτόνη είναι ένας φυσιολογικός ανθρώπινος μεταβολίτης, ο οποίος προέρχεται από τη γλυκόζη και δεν εμφανίζει κίνδυνο για μεταλλάξεις ή καρκινογένεση' και πρόσθεσε, 'Επιπλέον, σε μελέτες σε πειραματόζωα στα οποία χορηγούσαν υψηλή δόση γλυκορονολακτόνης, δεν προέκυψαν ενδείξεις τοξικότητας'. 

Πηγές: www.nutrimed.gr