Ενημέρωση σχετικά με το εμβόλιο για τη νέα γρίπη έστειλε η GlaxoSmithKline, μετά την παρουσία παρτίδας εμβολίων της εταιρίας στον Καναδά, που προκάλεσε αλλεργικές αντιδράσεις σε ανθρώπους που εμβολιάστηκαν με αυτό.

Στην ενημέρωση αναφέρεται οτι ΄Η GlaxoSmithKline έχει δεσμευτεί στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και φροντίδας των ασθενών. Κατόπιν συζητήσεων με την αρμόδια υπηρεσία Health Canada, η GlaxoSmithKline συνέστησε εθελοντικά στις επαρχιακές και τοπικές υγειονομικές αρχές να σταματήσουν τη χρήση και να δεσμεύσουν μία συγκεκριμένη παρτίδα του εμβολίου Arepanrix έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα που διεξάγουν η υπηρεσία Health Canada, η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά και η GSK.

Η GSK προέβη στην ενέργεια αυτή, σε συνέχεια περισσότερων των αναμενώμενων αναφορών για επεισόδια αναφυλαξίας στην Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας του Καναδά για μία συγκεκριμένη παρτίδα, σε σχέση με άλλες παρτίδες του ιδίου εμβολίου.

Η GSK συνεργάζεται συνεχώς με την υπηρεσία Health Canada για να διασφαλίσει ότι κάθε παρτίδα εμβολίου που διατίθεται στον Καναδά είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.

Από τις 13 Νοεμβρίου, περίπου 7,5 εκατομμύρια δόσεις Arepanrix Η1Ν1 έχουν διατεθεί στον Καναδά και, εξαιρουμένης της συγκεκριμένης παρτίδας που δεσμεύτηκε εθελοντικά, η συχνότητα εμφάνισης αναφυλαξίας μετά από τον εμβολιασμό είναι μικρότερη από 1 περιστατικό στις 100.000 δόσεις.

Το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνάει τις αναφορές άλλων εμβολίων.

Σημειώνεται ότι το εμβόλιο Arepanrix (που παρασκευάζεται στο Quebec – Καναδά) είναι διαφορετικό από το εμβόλιο Pandemrix (που παρασκευάζεται στη Δρέσδη – Γερμανία) το οποίο έχουν προμηθευτεί οι αρχές στην Ελλάδα καθώς επίσης υπόκειται σε διαφορετική διαδικασία έγκρισης.

Το εμβόλιο Arepanrix δεν έχει διατεθεί στην Ελλάδα.

Πηγές: GlaxoSmithKline.