Μόνο σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς θα γίνεται το τεστ της νέας γρίπης. Σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας αναφέρεται ότι η λήψη φαρυγγικού επιχρίσματος θα γίνεται μόνο σε περιπτώσεις ανοσοκατασταλμένων ατόμων, σε άτομα που νοσηλεύονται ή πρόκειται να νοσηλευθούν, σε περιπτώσεις υποψίας αντοχής στα αντι- ιϊκά σκευάσματα και στις περιπτώσεις συρροής περιστατικών, όπου θα γίνεται δειγματοληπτική λήψη επιχρίσματος.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται, επίσης, ότι ο εμβολιασμός υγιών βρεφών και παιδιών ηλικίας 6 μηνών έως 4 ετών διενεργείται στα Εμβολιαστικά Κέντρα των Κέντρων Υγείας, του ΙΚΑ, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Δήμων. Οι μετανάστες μπορούν να εμβολιάζονται και στα Ιατροκοινωνικά Κέντρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΙΑΤΡΟΝΕΤ, το Εθνικό Συμβούλιο Πανδημίας έχει εξετάσει επισταμένως το θέμα εμβολιασμού των βρεφών κάτω των 4 ετών, καθώς και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Οι αποφάσεις που έχει λάβει είναι οι εξής:

Παιδιά

Μέχρι σήμερα στις ομάδες υγιών παιδιών που εμβολιάζονται κατά προτεραιότητα περιλαμβάνονται παιδιά ηλικίας άνω των 4 ετών. Οι ηλικίες από 6 μηνών μέχρι 4 ετών δεν είχαν περιληφθεί επειδή οι κλινικές μελέτες και τα δεδομένα ασφαλείας για τα εμβόλια της νέας γρίπης που διατίθενται στη χώρα μας ήταν περιορισμένα.

Τα νεότερα δεδομένα που αφορούν στον αριθμό των παιδιών που συμμετείχαν σε κλινικές μελέτες, όπως και παιδιών που εμβολιάζονται σε άλλες χώρες παρέχουν πληροφορίες (μέσω της επιτήρησης) για την ασφάλεια και αντιγονικότητα του νέου εμβολίου. Επομένως, και στη χώρα μας μπορεί να συστήνεται ο εμβολιασμός των υγιών παιδιών αυτής της ομάδας (6 μηνών με 4 ετών).

Το σχήμα του εμβολιασμού για παιδιά 6 μηνών έως 9 ετών με το Pandemrix είναι δύο δόσεις του 0,25 ml (μισή δόση από των ενηλίκων) με μεσοδιάστημα η πρώτη από τη δεύτερη δόση 3 βδομάδες τουλάχιστον.

Το σχήμα εμβολιασμού για το ιδιοσκεύασμα Fοcetria για παιδιά 6 μηνών έως 8 ετών είναι 0,5 ml ( ίδια δόση με των ενηλίκων ). Επί του παρόντος συνιστάται δεύτερη δόση με μεσοδιάστημα τουλάχιστον 3 εβδομάδες.

Όμως, από πρόδρομα αποτελέσματα μελετών ανοσογονικότητας του ιδιοσκευάσματος Focetria φαίνεται ότι σε βραχύ χρονικό διάστημα η απόφαση αυτή αναμένεται να τροποποιηθεί και να είναι επαρκής μία μόνο δόση.

Θεωρείται λοιπόν οτι η σύσταση για εμβολιασμό των υγιών παιδιών με μία δόση είναι θέμα χρόνου και το σχήμα των 2 δόσεων θα συνιστάται πιθανόν μόνο για τα ανοσοκατασταλμένα παιδιά.

Ανοσοκατεσταλμένοι

Τα άτομα με ανοσοκαταστολή είναι ομάδα υψηλού κινδύνου για σοβαρή νόσο και επιπλοκές από τη γρίπη. Συνιστάται ο άμεσος εμβολιασμός τους και εξαιτίας της εισόδου της χώρας στο πανδημικό κύμα της νέας γρίπης Α (Η1Ν1).

Επίσης, συστήνεται ο εθελοντικός εμβολιασμός των μελών της οικογενείας των ασθενών αυτών για αυξημένη προστασία. Ακολουθούν αναλυτικές οδηγίες ανά κατηγορία ειδικού πληθυσμού. Την τελική εκτίμηση για την αναγκαιότητα του εμβολιασμού έχει ο θεράπων ιατρός του ατόμου που ανήκει σε ειδική ομάδα υψηλού κινδύνου.

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ

Συστήνεται ο άμεσος εμβολιασμός των μεταμοσχευθέντων ατόμων με 1 δόση του εμβολίου για το χρονικό διάστημα μεταξύ 3-6 μηνών από τη μεταμόσχευση και 2 δόσεων εάν το χρονικό διάστημα από τη μεταμόσχευση είναι μεγαλύτερο των 6 μηνών. Εάν είναι εφικτό ο εμβολιασμός τους να προηγείται περισσότερο από 14 ημέρες της μεταμόσχευσης.

ΚΑΚΟΗΘΕΙΕΣ - ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Συνιστάται ο εμβολιασμός τους με 2 δόσεις του εμβολίου ενδιαμέσως των κύκλων χημειοθεραπείας (μεσοδιάστημα 10-14 ημέρες προ και μετά). Υπενθυμίζεται ο αυξημένος κίνδυνος από τη γρίπη σε ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες και λεμφώματα σε σχέση με ασθενείς με κακοήθειες συμπαγών όγκων. Εάν είναι εφικτό ο εμβολιασμός τους να προηγείται περισσότερο από 14 ημέρες της ενάρξεως χημειοθεραπείας.

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ / ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Συστήνεται ο άμεσος εμβολιασμός τους με 2 δόσεις του εμβολίου.

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Συστήνεται ο άμεσος εμβολιασμός ατόμων με σταθερή νόσο που δεν λαμβάνουν ανοσοκαταστολή με 1 δόση του εμβολίου με τη σύμφωνο γνώμη του θεράποντος ιατρού. Δύο δόσεις του εμβολίου συστήνονται σε ασθενείς σε χρόνια θεραπεία με κορτικοστεροειδή, άλλα ανοσοκατασταλτικά, θεραπεία με βιολογικούς παράγοντες ή συνδυασμό θεραπειών.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Σκλήρυνση κατά πλάκας: Συστήνεται ο άμεσος εμβολιασμός σε ασθενείς με σταθερή νόσο με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού με 1 δόση του εμβολίου ανεξαρτήτως θεραπείας με Glatiramer acetate (Copaxone), Interferon beta-1a (Avonex, Rebif), Interferon beta-1b (Betaseron) ή natalizumab (Tysabri).

Εάν είναι εφικτό ο εμβολιασμός τους να προηγείται περισσότερο από 14 ημέρες από της ενάρξεως θεραπείας. Δεν συνιστάται ο εμβολιασμός σε ενεργό έξαρση νόσου έως τη σταθεροποίηση και βελτίωση των συμπτωμάτων της νόσου.

Μυασθένεια / Άλλα νευρομυικά νοσήματα: Συστήνεται ο εμβολιασμός με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντος ιατρού με 1 δόση εκτός εάν ο ασθενής λαμβάνει ανοσοκαταστολή οπότε προτείνονται 2 δόσεις.

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ (ΗIV ΕΙΤΕ ΛΟΓΩ ΛΗΨΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ)

Συνιστάται ο άμεσος εμβολιασμός των ασθενών με 2 δόσεις του εμβολίου. Εάν οι ασθενείς λαμβάνουν μηναία σχήματα με ώσεις κορτικοστεροειδών ή άλλων ανοσοκατασταλτικών σχημάτων (π.χ. 1 γραμμάριο νατριοηλεκτρικής μεθυλπρεδνιζολόνης Χ 3-5 ημέρες) συστήνεται ο εμβολιασμός με 2 δόσεις του εμβολίου με έναρξη περίπου 3-4 εβδομάδες από της τελευταίας δόσεως.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Συστήνεται ο άμεσος εμβολιασμός τους με 2 δόσεις του εμβολίου. Εάν είναι εφικτό ο εμβολιασμός τους να προηγείται περισσότερο από 14 ημέρες από της ενάρξεως θεραπείας.

 Δ.Κ