Συστάσεις σχετικά με τον κίνδυνο εμφάνισης πυρετού σε μικρά παιδιά μετά από εμβολιασμό με το Pandemrix εξέδωσε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Προειδοποιεί ότι τα μικρά παιδιά μπορεί να εμφανίσουν πυρετό μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου Pandemrix για την πανδημία της γρίπης.

Οι ιατροί και οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν τη θερμοκρασία των εμβολιασθέντων παιδιών και εφόσον είναι απαραίτητο, να λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση του πυρετού (π.χ. χορηγώντας ένα αντιπυρετικό όπως η παρακεταμόλη).

Ωστόσο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων σημειώνει ότι η δεύτερη δόση αυξάνει την ανοσολογική απόκριση έναντι της πανδημίας γρίπης.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει συστήσει να συμπεριληφθούν τα στοιχεία αυτά στις συνταγογραφικές πληροφορίες του Pandemrix, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη όταν αποφασίζεται αν θα χορηγηθεί η δεύτερη δόση στα παιδιά.

Τα ως άνω προέκυψαν από την ανασκόπιση νέων δεδομένων που υπέβαλε η παρασκευάστρια εταιρεία GlaxoSmithKline, από μια συνεχιζόμενη κλινική δοκιμή σε παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως 3 ετών.

Τα δεδομένα αυτά έδειξαν ότι ένα υψηλότερο ποσοστό παιδιών αναπτύσσει πυρετό (θερμοκρασία πάνω από 38°C, μέτρηση κάτω από τη μασχάλη) μετά τη δεύτερη δόση του Pandemrix, σε σύγκριση με το ποσοστό των παιδιών που ανέπτυξε πυρετό μετά την πρώτη δόση.

Τα δεδομένα έδειξαν επίσης ότι υπήρχε μεγαλύτερη ευαισθησία στο σημείο της ένεσης και περισσότερα γενικά συμπτώματα όπως υπνηλία, ευερεθιστότητα, και απώλεια όρεξης μετά τη δεύτερη δόση.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι η μια δόση του εμβολίου κινητοποίησε καλή ανοσολογική απόκριση σε μικρά παιδιά, ενώ η δεύτερη δόση αύξησε περαιτέρω την ανοσολογική απόκριση.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων θα συνεχίσει να αξιολογεί όλες τις πληροφορίες που θα γίνονται διαθέσιμες και να προβαίνει σε περαιτέρω συστάσεις όταν είναι αναγκαίο.


Πηγές: Ε.Ο.Φ