Ερευνητές ανακοίνωσαν ότι ανέπτυξαν εξέταση αίματος, που όπως δηλώνουν μπορεί να προβλέψει πόσος χρόνος απομένει σε μια γυναίκα πριν εισέλθει στην εμμηνόπαυση.

Η εξέταση μετρά επίπεδα της αντιμυλλέριου ορμόνης (AMH), που παράγεται από τα κύτταρα στις ωοθήκες και αποτελεί δείκτη ωοθηκικής λειτουργίας. Η εξέταση θα μπορεί στη συνέχεια να προβλέψει σε γυναίκες ακόμα και στην ηλικία των 20 ετών τη χρονική στιγμή που θα εισέλθουν στην εμμηνόπαυση.

63 γυναίκες έφτασαν στην εμμηνόπαυση κατά το διάστημα της έρευνας και η εξέταση κατόρθωσε στις περισσότερες περιπτώσεις να προβλέψει την ηλικία εντός τεσσάρων μηνών από την πραγματική ηλικία της γυναίκας. Το μέγιστο περιθώριο λάθους ήταν μεταξύ τριών και τεσσάρων ετών.

Η επικεφαλής της έρευνας, Fahimeh Ramezani Tehrani, από το πανεπιστήμιο Shahid Beheshti της Τεχεράνης, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα στην Ευρωπαϊκή ένωση για την ανθρώπινη αναπαραγωγή και εμβρυολογία, στη Ρώμη. Τα ευρήματα ενδεχομένως θα έχουν εφαρμογή στον τρόπο που οι γυναίκες προσεγγίζουν τον οικογενειακό προγραμματισμό.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, πρόκειται για μια από τις πρώτες έρευνες σε πληθυσμό που παρέχουν στατιστικό μοντέλο για την πρόβλεψη της ηλικίας της εμμηνόπαυσης.

Η Ramezani Tehrani, δήλωσε ότι ανέπτυξε στατιστικό μοντέλο για τον υπολογισμό της ηλικίας εισόδου στην εμμηνόπαυση, από μια μέτρηση συγκέντρωσης AMH στον ορό δειγμάτων αίματος. Χρησιμοποιώντας το μοντέλο παρατήρησε ότι υπήρχε ικανοποιητική συμφωνία μεταξύ της ηλικίας της εμμηνόπαυσης, όπως υπολογίστηκε από το μοντέλο και της πραγματικής ηλικίας εμμηνόπαυσης, σε υποομάδα 63 γυναικών που εισήλθαν στην εμμηνόπαυση κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Τα αποτελέσματα προήλθαν από δείγματα αίματος 266 γυναικών ηλικίας 20 έως 49 ετών. Δείγματα αίματος συλλέχτηκαν επανειλημμένως κάθε 3 χρόνια όπως και στοιχεία σχετικά με το οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο των γυναικών και το ιστορικό αναπαραγωγής.

Η μέση ηλικία έναρξης της εμμηνόπαυσης ήταν τα 52 έτη.

Η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε τα εξής:

  • Επίπεδα AMH 4.1 ng/mL ή λιγότερο προέβλεπαν πρόωρη εμμηνόπαυση (πριν την ηλικία των 45) σε γυναίκες 20 ετών.
  • Επίπεδα AMH 3.3 ng/mL προέβλεπαν πρόωρη εμμηνόπαυση σε γυναίκες 25 ετών.
  • Επίπεδα AMH levels 2.4 ng/mL προέβλεπαν πρόωρη εμμηνόπαυση σε γυναίκες 30 ετών.
  • Γυναίκες που εμφάνιζαν επίπεδα AMH τουλάχιστον 4.5 ng/mL στην ηλικία των 20, 3.8 ngl/mL στην ηλικία των 25 και 2.9 ng/mL στην ηλικία των 30 μπορούν ενδεχομένως να περιμένουν την έναρξη της εμμηνόπαυσης μετά την ηλικία των 50.

Η Ramezani Tehrani δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν οδηγήσουν σε μια περισσότερο ρεαλιστική αξιολόγηση της αναπαραγωγικής ικανότητας μιας γυναίκας πολλά χρόνια πριν την εμμηνόπαυση. Για παράδειγμα, αν μια 20χρονη έχει συγκέντρωση ορού AMH 2.8 ng/mL, θα υπολογίζει ότι θα φτάσει στην εμμηνόπαυση στην ηλικία των 35 έως 38 ετών.

Η Ramezani Tehrani σημειώνει πως χρειάζονται περισσότερες έρευνες για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, αλλά η εξέταση αίματος θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό διαγνωστικό όπλο για την αξιολόγηση της αναπαραγωγικής ζωής και να παράσχει περισσότερο ακριβή δεδομένα σε σχέση με τη χρονολογική ηλικία.

Ειδήσεις υγείας σήμερα
Οι UNI-PHARMA & InterMed, κοντά στα παιδιά των εργαζομένων
Σύλλογος Πεταλούδα: Η καμπάνια "Φρόντισε ότι σε στηρίζει" - 1ος κύκλος
Δύο παιδιά με καρκίνο από το κατεστραμμένο νοσοκομείο του Κιέβου στην Αυστρία