Γυναίκες με ρευματοειδή αρθρίτιδα ή συστημικό ερυθηματώδη λύκο, συχνά έχουν λιγότερα παιδιά από όσα επιθυμούσαν, αναφέρει νέα έρευνα.

Οι 2 νόσοι προκαλούν προβλήματα υπογονιμότητας και αποβολή, δήλωσαν οι ερευνητές.

Ερευνητές ρώτησαν από 578 γυναίκες με ρευματοειδή αρθρίτιδα και από 114 με ερυθηματώδη λύκο σχετικά με την αναπαραγωγική τους υγεία και τις χώρισαν σε 3 ομάδες σύμφωνα με το πώς επηρεάζει η πάθηση την επιθυμία και ικανότητα τεκνοποίησης.

Η ομάδα Α περιέλαβε γυναίκες που είχαν λιγότερα παιδιά από όσα είχαν σχεδιάσει. Η ομάδα Β αποτελούνταν από γυναίκες που είχαν όσα παιδιά επιθυμούσαν και η ομάδα Γ δεν ενδιαφερόταν πλέον να αποκτήσει παιδιά λόγω ανησυχιών του πώς η κατάσταση της υγείας τους θα επηρεάζε τα παιδιά.

Περισσότερο από το 60% των γυναικών της έρευνας ανήκαν στην ομάδα Γ και δεν ήθελαν πια να γίνουν μητέρες, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύεται στο περιοδικό ‘Arthritis Care & Research’.

Η Dr. Megan Clowse, δήλωσε ότι η έρευνα υπογραμμίζει τη σημασία των ανησυχιών για την αναπαραγωγική υγεία γυναικών με ρευματοειδή αρθρίτιδα και λύκο.

Από τις υπόλοιπες γυναίκες, 55% που έπασχαν από ρευματοειδή αρθρίτιδα και 64% με ερυθηματώδη λύκο είχαν λιγότερα παιδιά από όσα είχαν σχεδιάσει.

Όσες έπασχαν από ρευματοειδή αρθρίτιδα είχαν ποσοστό υπογονιμότητας 42% ή 1,5 φορές υψηλότερο σε σχέση με της ομάδας Β. Και οι 2 ομάδες είχαν παρόμοια ποσοστά αποβολής.

Γυναίκες με ερυθηματώδη λύκο που είχαν λιγότερα παιδιά από όσα είχαν σχεδιάσει είχαν τον ίδιο αριθμό κυήσεων με αυτές της ομάδας Β αλλά το ποσοστό αποβολής ήταν τριπλάσιο.

Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η ενημέρωση γυναικών που πάσχουν από τις 2 νόσους σχετικά με τις ιατρικές επιλογές τους κατά την κύηση και τον τρόπο ελέγχου της νόσου θα τις βοηθήσει να πετύχουν το στόχο οικογενειακού προγραμματισμού.

Η Clowse δήλωσε ότι χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για τις αιτίες που προκαλούν υπογονιμότητα και αποβολή σε γυναίκες με τις 2 παραπάνω νόσους, για να βοηθηθεί η πραγματοποίηση της επιθυμίας τους να γίνουν μητέρες.

Πηγές: ‘Arthritis Care & Research’.