Προσομοιωτής επεμβάσεων αναθεώρησης ισχίου και γόνατος μπορεί να αναπαραστήσει, τρισδιάστατα σε Η/Υ, το ανθρώπινο σώμα και ιδιαίτερα την άρθρωση κατά τη διάρκεια της αναθεώρησης του ισχίου και του γόνατος και μάλιστα όταν αυτή επιπλέκεται από περιπροθετικό κάταγμα, δηλαδή όταν καταστρέφεται συγχρόνως το οστό και η πρόθεση και απαιτείται αλλαγή της με ταυτόχρονη αναδόμηση του οστού. Η τεχνολογία προσομοίωσης κάθε πιθανής κλινικής περίπτωσης αναθεώρησης της αρθροπλαστικής ισχίου και γόνατος σε τρισδιάστατα ομοιώματα επιτρέπει την τροποποίησή τους προκειμένου να διαπιστωθεί και εφαρμοστεί ο καταλληλότερος τρόπος για τη θεραπεία τους.

Η έρευνα, που χρηματοδοτήθηκε από τη Βρετανική Ορθοπεδική Εταιρεία και το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για την υγεία με 1 εκ. λίρες τα τελευταία πέντε χρόνια, κρίνεται εξαιρετικά σημαντική, γιατί βοηθά στην κατανόηση της αρθροπλαστικής του ισχίου και του γόνατος, αλλά και στην ανάπτυξη νέων προθέσεων στο εγγύς μέλλον για την καλύτερη θεραπεία αυτών των περιστατικών.

Μέρος της έρευνας έχει ήδη δημοσιευτεί στο έγκριτο περιοδικό Journal of Arthroplasty. Tα συνολικά συμπεράσματά της κλήθηκε να ανακοινώσει φέτος στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ ο επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας κ. Ελευθέριος Τσιρίδης, ως διακεκριμένος ομιλητής, στα πλαίσια του ετήσιου συνεδρίου Advances in Arthroplasty, που διοργανώνεται από την πανεπιστημιακή κλινική του Mass General Hospital, προσκληθείς από τον καθηγητή Harry Rubash και τον καθηγητή William Harris.

Τα ευρήματα θα βοηθήσουν στον καλύτερο σχεδιασμό προθέσεων του ισχίου και του γόνατος αλλά θα λειτουργήσουν επιβοηθητικά και στον χειρουργό να εξατομικεύει με μεγάλη ακρίβεια το κάθε περιστατικό.

Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί σ’ αυτή την πενταετία είναι ότι η τεχνολογία που διαθέτουμε δεν υποκαθιστά τις μηχανικές ιδιότητες του σώματος π.χ. τις δυνάμεις που ασκούνται στα οστά ή στις αρθροπλαστικές, που αποτελούσαν μέχρι σήμερα και τον πυρήνα όλης της ορθοπεδικής έρευνας, αλλά έχουν τη δυνατότητα να υποκαταστήσουν βιολογικά φαινόμενα, τα οποία μπορεί να προβλέψει το υπολογιστικό πρόγραμμα, μέσω της μοντελοποίησης αυτών των φαινομένων, όπως π.χ. η πώρωση ενός κατάγματος ή η βιολογική συμπεριφορά μιας αρθροπλαστικής μέσα στο οστό κάθε φορά που ο άνθρωπος βαδίζει και φορτίζει αυτή την πρόθεση.

Αυτό επιτυγχάνεται διότι το μοντέλο αυτό διαιρείται σε χιλιάδες μικρά υποσύνολα τα οποία συνδέονται με μαθηματικό τρόπο το ένα με το άλλο και αλληλεπιδρούν. Έτσι κάθε αλλαγή που συμβαίνει σε ένα σημείο της αρθροπλαστικής μεταφράζεται σε συνεπακόλουθες αλλαγές των κοντινών άλλων σημείων και όλες μαζί δίνουν μια τρισδιάστατη απεικόνιση, η οποία μοιάζει σαν να βλέπουμε το ανθρώπινο σώμα από μέσα, την ώρα που η αρθροπλαστική κινείται.

Η ομάδα έχει πρωτοπορία σ’ αυτό τον τομέα σε παγκόσμια κλίμακα. Οι δε κλινικές εφαρμογές των αποτελεσμάτων γίνονται ήδη πράξη στην Ελλάδα.