Σε ανάκληση σειράς παρτίδων του εμβολίου κατά της Ηπατίτιδας Α, Εpaxal (ενέσιμο εναιώρημα σε παραγεμισμένη σύριγγα), προχώρησε ο ΕΟΦ, γιατί σε γραμμή πλήρωσης σε εργοστάσιο παραγωγής της εταιρίας CRUCEL, βρέθηκαν ίχνη υπολείμματος οξειδίου του σιδήρου.

Η εταιρεία Baxter Hellas S.A. προχώρησε σε εθελοντική ανάκληση και η σχετική απόφαση του ΕΟΦ εκδόθηκε στα πλαίσια της προστασίας της δημόσιας υγείας, με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση.

Στην απόφαση σημειώνεται πως η εταιρεία Baxter Hellas S.A., οφείλει να επικοινωνήσει με τους αποδέκτες του προϊόντος για την εφαρμογή της ανάκλησης και να ολοκληρώσει την απόσυρση του από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Επιπλέον πρέπει να τηρεί τα παραστατικά της απόσυρσης για διάστημα τουλάχιστον πέντε ετών και να τα θέτει υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

Οι παρτίδες που ανακαλούνται είναι οι υπ. αριθμ.: 3000139.01, 3000139.05, 3000144.05, 3000501.02, 3000502.03, 3000624.02 και 3000736.01.

Πηγές: ΕΟΦ.