Ερευνήτρια του Kessler Foundation εξερεύνησε τη σχέση μεταξύ δευτερογενούς κόπωσης και διαταραχών ύπνου στη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η ερευνήτρια Dr. Lauren Strober, επιβεβαίωσε ότι διαταραχές ύπνου συμβάλλουν σημαντικά στην κόπωση, που σχετίζεται με τη σκλήρυνση κατά πλάκας και που αποτελεί συχνό σύμπτωμα των ασθενών.

Επισκόπηση έδειξε ότι ο ύπνος είναι ενδεχομένως κυρίαρχος παράγοντας στην κόπωση που συνοδεύει τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Αυτό έδειξε η έρευνα της Dr. Strober σε 107 εργαζομένους με τη νόσο. Ποσοστό 61% ανέφερε ανεπαρκή ύπνο.
Διαταραχές του ύπνου αφορούσαν το 25% της διαφοράς στην κόπωση στη συγκεκριμένη υποομάδα, ενώ η κατάθλιψη αφορούσε το 7%.

Η κόπωση επηρεάζει αρνητικά την καθημερινή λειτουργικότητα και την ευεξία, σημείωσε η ερευνήτρια.
Παρεμβάλλεται με την ικανότητα ενός ανθρώπου να συμμετέχει πλήρως στην κοινότητα και στον εργασιακό χώρο. Αν μπορούμε να καθορίσουμε τι είναι αυτό που συμβάλλει στην κόπωση όσον αφορά τη νόσο, μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής και να κρατήσουμε τους ανθρώπους αφοσιωμένους στην εργασία και στις κοινωνικές δραστηριότητες, δήλωσε.

Η τακτική αξιολόγηση για προβλήματα ύπνου και η αγωγή για διαταραχές ύπνου μπορούν ενδεχομένως να μειώσουν την κόπωση και τις αρνητικές της συνέπειες.

Η έρευνα της Dr. Strober εστιάζει στην επίδραση της σκλήρυνσης κατά πλάκας στην εργασία ανθρώπων με τη νόσο -ομάδα με ποσοστό ανεργίας που φτάνει έως το 80%.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό ''Frontiers in Neurology.''

 

Πηγές: ''Frontiers in Neurology.''