Πραγματοποιήθηκε από Έλληνες ερευνητές μελέτη για το ρόλο της βιταμίνης D στην παθογένεια και αγωγή της θυρεοειδίτιδας Hashimoto.

Σκοπός της έρευνας ήταν να εξεταστεί ο ρόλος της βιταμίνης D μετρώντας τα επίπεδα 25(OH)D στον ορό ασθενών με θυρεοειδίτιδα Hashimoto που ζούσαν και εργάζονταν στην Κρήτη και να αξιολογηθεί αν συμπληρώματα βιταμίνης D3 είναι ωφέλιμα για τη ρύθμιση ασθενών με θυρεοειδίτιδα Hashimoto oι οποίοι εμφανίζουν έλλειψη βιταμίνης D.

Οι ερευνητές, Mazokopakis EE, Papadomanolaki MG, Tsekouras KC, Evangelopoulos AD, Kotsiris DA, Tzortzinis AA, μελέτησαν 218 ασθενείς με θυρεοειδίτιδα Hashimoto, κατοίκους της Κρήτης- νησί με ηλιοφάνεια. Περιλήφθηκαν 180 γυναίκες και 38 άντρες. Μεταξύ αυτών, 186 (85,3%) είχαν έλλειψη βιταμίνης D, όπως ορίζεται από τα επίπεδα των 25(OH)D <30ng/mL στον ορό.

Η μέση ηλικία των 218 ασθενών ήταν 35.3±8.5 έτη. Η μέση ηλικία των 186 ασθενών που είχαν έλλειψη βιταμίνης D (173 γυναίκες και 13 άντρες) ήταν 37.3±5.6 έτη. Οι 186 ασθενείς με έλλειψη βιταμίνης D έλαβαν βιταμίνη D3 (χοληκαλσιφερόλη) από το στόμα, 1200-4000 IU, καθημερινά για 4 μήνες με στόχο να διατηρηθούν επίπεδα 25(OH)D ≥40ng/mL στον ορό.

Ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά (ύψος, βάρος, περίμετρος μέσης) συστολική και διαστολική αρτηριακή πίεση, συγκέντρωση 25(OH)D στον ορό, TSH, FT4, αντισώματα κατά της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (anti-TPO), αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (anti-TG), επίπεδα φωσφόρου και ασβεστίου, καθώς και υπερηχογραφικά ευρήματα θυρεοειδούς και νεφρών καταγράφηκαν και μετρήθηκαν πριν και μετά τη χορήγηση βιταμίνης D3.

Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικό αρνητικό συσχετισμό μεταξύ των επιπέδων 25(OH)D και anti-TPO στον ορό των 218 ασθενών με θυρεοειδίτιδα Hashimoto.

Επίσης, τα επίπεδα anti-TPO ήταν σημαντικά υψηλότερα σε 186 από τους 218 ασθενείς με έλλειψη βιταμίνης D σε σύγκριση με 32 από τους 218 ασθενείς που δεν είχαν έλλειψη βιταμίνης D (364±181IU/mL έναντι 115.8±37.1IU/mL, P<0.0001).

Η χορήγηση συμπληρωμάτων χοληκαλσιφερόλης σε 186 ασθενείς με έλλειψη βιταμίνης D προκάλεσε σημαντική πτώση (20,3%) των επιπέδων anti-TPO στον ορό. Αν και στο τέλος της περιόδου των 4 μηνών που διήρκεσε η έρευνα ο Δείκτης Μάζας Σώματος, τα επίπεδα anti-TG και TSH στον ορό μειώθηκαν κατά 2,2%, 5,3% και 4% αντίστοιχα, οι διαφορές δεν ήταν σημαντικές. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα υπερηχογραφικά ευρήματα.

Η πλειοψηφία (85,3%) των Ελλήνων ασθενών καυκάσιας φυλής με θυρεοειδίτιδα Hashimoto οι οποίοι μελετήθηκαν και ζούσαν και εργάζονταν στην Κρήτη είχε χαμηλά επίπεδα 25(OH)D στον ορό, που συνδέονταν αντίστροφα με anti-TPO στον ορό.
Μετά από 4 μήνες λήψης συμπληρωμάτων χοληκαλσιφερόλης από τους 186 ασθενείς με έλλειψη βιταμίνης D παρατηρήθηκε σημαντική μείωση (20,3%) των επιπέδων anti-TPO στον ορό.

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η έλλειψη βιταμίνης D μπορεί ενδεχομένως να συνδέεται με την παθογένεια της θυρεοειδίτιδας Hashimoto και ότι τα συμπληρώματα χοληκαλσιφερόλης θα μπορούσαν να συμβάλουν στην αγωγή ασθενών με τη συγκεκριμένη νόσο.

 

 

Πηγές: Hell J Nucl Med. 2015 Sep-Dec;18(3):222-7.