Η εξάρθρωση ή το κάταγμα στον αστράγαλο ενδεχομένως μπορούν μελλοντικά να έχουν περαιτέρω επίδραση στην υγεία, σύμφωνα με νέα έρευνα. 

Η έρευνα, βάσει μελέτης χιλιάδων ενηλίκων, ανακάλυψε ότι άνθρωποι με τραυματισμό στον αστράγαλο έτειναν να έχουν υψηλότερα ποσοστά αναπηρίας και αρθρίτιδας ή αναπνευστικά προβλήματα μελλοντικά.

Η έρευνα δεν μπορεί να αποδείξει αιτιατή σχέση αλλά δείχνει τη σημασία της κατάλληλης αποκατάστασης μετά από τέτοιους τραυματισμούς.

Ο ερευνητής Phillip Gribble, του University of Kentucky, στο Lexington, δήλωσε ότι αυτό που είναι ανησυχητικό είναι πως αυτές οι διαφορές είναι παρούσες σε όλη τη διάρκεια ζωής- ιδιαίτερα στη μέση ηλικία όταν ο κίνδυνος για τις συγκεκριμένες νόσους αρχίζει να αυξάνεται.

Οι ερευνητές πραγματοποίησαν διαδικτυακή έρευνα σε 3.500 ενήλικες. Περισσότεροι από 1.800 δήλωσαν ότι είχαν υποστεί κάποτε τραυματισμό του αστραγάλου.

Όσοι είχαν τέτοιους τραυματισμούς ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν ότι ήταν ‘’κάπως’’ έως ‘’εντελώς’’ περιορισμένοι στις καθημερινές τους δραστηριότητες σε σύγκριση με ανθρώπους χωρίς τέτοιους τραυματισμούς (46% έναντι 36% αντίστοιχα). Επίσης ήταν υψηλότερα τα ποσοστά σωματικού πόνου (38% έναντι 27%).

Η έρευνα ανακάλυψε επίσης υψηλότερα ποσοστά καρδιακών ή αναπνευστικών προβλημάτων σε ανθρώπους που τραυμάτισαν τον αστράγαλο έναντι όσων δεν τον τραυμάτισαν (31% έναντι 24,5% αντίστοιχα).

Η αρθρίτιδα στον αστράγαλο ήταν επίσης πολύ πιο πιθανή σε όσους είχαν υποστεί τραυματισμό παλαιότερα στη συγκεκριμένη άρθρωση (9,4%) σε σύγκριση με όσους δεν είχαν υποστεί τέτοιο τραυματισμό (1,8%).

Γενικά, τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι τα κατάγματα και οι εξαρθρώσεις αστραγάλου θα πρέπει να λαμβάνονται πιο σοβαρά υπόψη.

Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού αναφέρει θέματα με τραυματισμούς του αστραγάλου οι οποίοι δεν αφορούν μόνο τους αθλητές. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι χρειάζονται καλύτερες προσπάθειες για την πρόληψη των αρχικών τραυματισμών και για την εισαγωγή βελτιωμένων παρεμβάσεων μετά τον τραυματισμό, για τη μείωση του υψηλού ποσοστού χρονιότητας που παρατηρείται στους ασθενείς με τραυματισμό αστραγάλου.

Η έρευνα παρουσιάστηκε στο συνέδριο του National Athletic Trainers' Association στη Βαλτιμόρη.

 

Πηγές: National Athletic Trainers' Association.