Τα ευρήματα αυτά παρουσιάστηκαν στο Διεθνές Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αναπνευστικής Εταιρείας (ERS) στο Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, τον Σεπτέμβριο του 2016.

Στις νέες αναλύσεις, ο άπαξ ημερησίως χορηγούμενος συνδυασμός ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου 110/50mcg έδειξε σταθερή μείωση στο ποσοστό όλων των παροξύνσεων (ήπιων, μέτριων και σοβαρών), ανεξαρτήτως ηλικίας, καπνιστικής συνήθειας, ιστορικού παροξύνσεων, βαρύτητας της νόσου, επιπέδων ηωσινοφίλων (είδους λευκών αιμοσφαιρίων) και προηγούμενης χρήσης εισπνεόμενων κορτικοστεροειδών (ICS), έναντι του δις ημερησίως χορηγούμενου συνδυασμού σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης 50/500 mcg. Συγκεκριμένα, μεταξύ των ασθενών με βαρύτερη ΧΑΠ, ο συνδυασμός ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου μείωσε σημαντικά το ποσοστό των παροξύνσεων και βελτίωσε την κατάσταση της υγείας τους έναντι του ευρεία χορηγούμενου συνδυασμού ICS/LABA. Επιπρόσθετα, οι ασθενείς που έλαβαν το συνδυασμό ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου παρουσίασαν μείωση στη χρήση κατ’ επίκλησης φαρμακευτικής αγωγής  κατά τη διάρκεια της ημέρας.

 "Νωρίτερα αυτή τη χρονιά, τα αποτελέσματα της δικής μας μεγάλης μελέτης FLAME έδειξαν ότι ο συνδυασμός ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου είναι ανώτερος του συνδυασμού σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης όσον αφορά στη μείωση των παροξύνσεων και τη βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας", δήλωσε ο Vasant Narasimhan, Global Head Drug Development και Chief Medical Officer της εταιρείας Novartis. "Αυτές οι νέες αναλύσεις των δεδομένων δείχνουν τη συνέπεια αυτών των ευρημάτων σε διαφορετικές υποομάδες ασθενών, συμπεριλαμβανομένης της post-hoc ανάλυσης σε ασθενείς που έχουν λάβει προηγουμένως τριπλή θεραπεία με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή. Αυτό, σε συνδυασμό με το προφίλ ασφάλειας, υποστηρίζει τον συνδυασμό ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου ως κατάλληλη θεραπευτική επιλογή, χωρίς στεροειδή, για τους ασθενείς με ΧΑΠ που διατρέχουν κίνδυνο παρόξυνσης".

Οι νέες αναλύσεις που παρουσιάστηκαν στο ERS 2016 έδειξαν επίσης ότι, συγκριτικά με το συνδυασμό σαλμετερόλης/φλουτικαζόνης, ο συνδυασμός ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου σχετίστηκε με λιγότερες συστηματικές επιδράσεις, και κυρίως διαταραχής στην λειτουργία των επινεφριδίων, που ρυθμίζουν τη φυσική παραγωγή ορμονών. Η θεραπεία με ινδακατερόλη/γλυκοπυρρόνιο συσχετίστηκε με σημαντικά λιγότερα περιστατικά πνευμονίας σε σχέση με τον συνδυασμό ICS/LABA.

Επιπλέον των στοιχείων για την ανάγκη μείωσης των κινδύνων χρόνιας θεραπείας με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, στο ERS 2016 παρουσιάστηκαν επίσης τα αποτελέσματα μίας μεγάλης αναδρομικής μελέτης παρατήρησης στην οποία συμμετείχαν >87.000 συμμετέχοντες (με και χωρίς ΧΑΠ) από τη Σουηδία. Η μελέτη ARCTIC έδειξε ότι οι ασθενείς με ΧΑΠ διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης πνευμονίας σε σχέση με τους ασθενείς χωρίς ΧΑΠ, αλλά ο κίνδυνος αυτός ήταν ακόμα υψηλότερος για τους ασθενείς που λάμβαναν εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή (είτε σε χαμηλή είτε σε υψηλή δόση). Ακόμα και οι συμμετέχοντες ασθενείς χωρίς ΧΑΠ που έλαβαν εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή εμφάνισαν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πνευμονίας, επιβεβαιώνοντας την αλληλοσυσχέτιση.