Ερευνητές ανακάλυψαν ότι η πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου φαίνεται να συνδέεται με μείωση των περιστατικών άνοιας.

Νέα έρευνα εξέτασε τα δημογραφικά στοιχεία για τα εγκεφαλικά επεισόδια και την άνοια στο Οντάριο, για πρώτη φορά από τότε που η χώρα υλοποίησε στρατηγικές πρόληψης, το 2000.

Ανακάλυψε ότι η μείωση των περιστατικών εγκεφαλικού επεισοδίου συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο άνοιας σε ανθρώπους άνω των 80 ετών.

Ο Joshua Cerasuolo, δήλωσε ότι τα συγκεκριμένα στοιχεία δείχνουν ότι πολεμώντας με επιτυχία τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου μπορούμε να περιορίσομε τα περιστατικά ορισμένων μορφών άνοιας.

Ερευνητές ανακάλυψαν ότι η εμφάνιση νέων διαγνώσεων εγκεφαλικών επεισοδίων σε ανθρώπους 80 ετών και άνω μειώθηκε κατά 37.9 % σε περίπου μια δεκαετία, ενώ τα περιστατικά άνοιας μειώθηκαν κατά 15.4 %, στην ίδια ηλικία.

Ο Dr. Vladimir Hachinski, του Schulich School, δήλωσε ότι με αλλαγές του τρόπου ζωής μπορούμε να μειώσουμε τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου και ορισμένων περιστατικών άνοιας.

Οι ερευνητές ανακάλυψαν ότι ένας άνθρωπος που έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο έχει διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσει άνοια επειδή η διάγνωση του πρώτου ενδεχομένως περιλαμβάνει μη διαγνωσθέντα προηγούμενα σιωπηλά εγκεφαλικά επεισόδια που μπορούν να επηρεάσουν τις νοητικές ικανότητες.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Πηγές: Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.